Διαπροσωπικό νόημα: σχέσεις γραπτού λόγου - εικόνας σε πολυτροπικά κείμενα βιβλίων φυσικών επιστημών για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Περίληψη

Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά κείμενα βιβλίων Φυσικών Επιστημών για παιδιά είναι πολυτροπικά, καθώς σε αυτά ποικίλοι τρόποι συνεργούν για τη δημιουργία νοήματος (με κυρίαρχους το γραπτό λόγο και την εικόνα, στους οποίους εστιάζει η παρούσα διατριβή). Ένα πολυτροπικό κείμενο περιλαμβάνει τρία επίπεδα νοήματος, τα οποία σύμφωνα με τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική και τη Γραμματική Οπτικού Σχεδιασμού, εκφράζονται τόσο λεκτικά όσο και οπτικά: το αναπαραστατικό, το κειμενικό και το διαπροσωπικό. Το διαπροσωπικό νόημα αφορά τις σχέσεις που προωθούνται ανάμεσα σε αυτούς που δημιούργησαν το κείμενο και τους/τις αναγνώστες/τριες και ανάμεσα στους/τις αναγνώστες/τριες και τα αναπαριστάμενα πρόσωπα. Ειδικότερα περιλαμβάνει τον τρόπο που ο/η δημιουργός συγκροτεί το κείμενο καθορίζοντας: το πώς αυτό απευθύνεται στον/στην αναγνώστη/τρια (απευθυντικότητα), τον τύπο σχέσης που διαμορφώνεται μεταξύ αναγνώστη/τριας - αναπαριστώμενων (κοινωνική απόσταση) και το βαθμό που ο/η αναγνώστης/τρια καλείται να εμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Contemporary science texts for young children are multimodal texts, since they combine different semiotic modes (mainly verbal text and image, on which the present dissertation focuses). Α multimodal text includes three levels of meaning produced by verbal text and image, according to Systemic Functional Grammar and Grammar of Visual Design: representational, textual and interpersonal. Interpersonal meaning concerns the nature of relationships between writer - reader and reader – represented participants and includes the way the writer composes the text determining: how the text addresses the reader (address), the nature of the relationship constructed between reader – represented participants (social distance) and the extent to which the reader is invited to involve with them (involvement). With regard to interpersonal meaning, verbal text and image relations may be characterized by concurrence (similar meanings), complementarity (additional meanings produced by one of the two semioti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48353
ND
48353
Εναλλακτικός τίτλος
Interpersonal meaning: verbal text – image relations in multimodal texts of science books for preschool children
Συγγραφέας
Κούτσικου, Μαρία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Χρηστίδου Βασιλεία
Παπαδοπούλου Μαρία
Μπονώτη Φωτεινή
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Παντίδος Παναγιώτης
Κακανά Δόμνα
Τσεβρένη Ίριδα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαπροσωπικό νόημα; Πολυτροπικά κείμενα; Σχέσεις γραπτού λόγου – εικόνας; Φυσικές επιστήμες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
253 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.