Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μαθηματικά και τη διδακτική τους, με τη βοήθεια των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών μαθηματικών για την επιμόρφωση Β’ επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα μαθηματικά, και η μελέτη της επίδρασης της επιμόρφωσης στις παιδαγωγικές θεωρήσεις και τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών μαθηματικών. Για την επιδίωξη του ερευνητικού σκοπού πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός εμπειρικής μελέτης μεικτής προσέγγισης, βασισμένης στον «εξηγητικό διαδοχικό σχεδιασμό» (explanatory sequential design), η οποία διακρίθηκε σε δύο διαφορετικές, αλλά ταυτόχρονα οργανικά συνδεδεμένες φάσεις. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας που εκπονήθηκε καταρχήν επιβεβαίωσαν τα συμπεράσματα προγενέστερων μελετών ως προς τη γενική θετική εντύπωση των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση Β’ επιπέδου. Ο βαθμός ενσωμάτωσης και έμπρακτης χρήσης των ψηφιακών μέσων και εργαλείων στη διδασκαλία των μαθηματικών εμφανίζεται μάλλον μέτριος και περιορισμένος. Οι ΤΠΕ δεν χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, η αξιοποίησή τους εστιάζει σε δύο κύριες ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to examine and describe the views of mathematics teachers on B level training in teaching implementation of ICT on mathematics, as well as the study of the impact of training on pedagogical thesis and teaching practices of mathematics teachers. Upon achieving the aim of this survey, the planning of empirical study of mixed approach was accomplished, based on the “explanatory sequential design” which was differentiated in two joined phases. The basic findings of the research that was conducted, validated the conclusions of prior studies with regard to the general positive impact of level B training. The degree of integration and practical use of digital means and tools in teaching mathematics appears to be moderate and restricted. ICT is not often used, its employment focuses on two specialized applications and the way it is used in educational practices, is mainly in the form of teacher centered approach, based on presentation, demonstration and model implemen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48285
ND
48285
Εναλλακτικός τίτλος
Training of secondary education teachers in mathematics and their didactic, with the help of information and communication technologies
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ντρενογιάννη Ελένη
Τρέσσου Ευαγγελία
Αντωνίου Ιωάννης
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Κολυβά - Μαχαίρα Φωτεινή
Δεσλή Δέσποινα
Λιάμπας Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών , Β΄επίπεδο; Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας; Διδασκαλία μαθηματικών; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
292 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)