Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά στην εκπαίδευση: αλληλεπιδράσεις λεκτικής επιθετικότητας, επιχειρηματολογίας και κλίματος παρακίνησης

Περίληψη

Σκοπό της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση: α) της λεκτικής επιθετικότητας, β) της ικανότητας επιχειρηματολογίας και γ) του κλίματος παρακίνησης, όπως αυτά δημιουργούνται από τους/ις εκπαιδευτικούς Φ.Α. και γίνονται αντιληπτά από τους/ις μαθητές/ριές τους, καθώς και δ) παραμέτρων που επηρεάζουν τις ως άνω μεταβλητές (όπως, ηλικία, φύλο, και εκπαιδευτικά, κοινωνικά, και ιεραρχικά-δομικά χαρακτηριστικά). Στα πλαίσια αυτά, και προκειμένου να σκιαγραφηθούν τα προφίλ εκπαιδευτικών Φ.Α. αναφορικά με τα ανωτέρω επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, να εξεταστεί η σύγκλιση ή απόκλιση μεταξύ των απόψεων εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών, να ανιχνευθούν οι αιτίες της λεκτικής επιθετικότητας, της ικανότητας επιχειρηματολογίας και του κλίματος παρακίνησης, καθώς και να αποτυπωθούν οι δομές ιεραρχίας των εκπαιδευτικών, υιοθετήθηκαν στον ερευνητικό σχεδιασμό τρεις ανεξάρτητες αλλά αλληλοσχετιζόμενες μελέτες. Ειδικότερα, η 1η μελέτη επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό της αντίληψης τω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present doctoral dissertation was the qualitative and quantitative exploration of: a) verbal aggressiveness, b) argumentativeness and c) motivational climate, as manifested by P. E. teachers and perceived by their students, along with d) factors that affect the variables above (such as age, sex, as well as educational, social and hierarchical-structural features). To this aim, and in an effort to sketch the profiles of P. E. teachers in relation to the aforementioned communicative traits, to examine the convergence or divergence between the teachers’ and students’ views, to establish the causes of verbal aggressiveness, argumentativeness and motivational climate, and to identify the hierarchical structures of teachers, three independent but interrelated studies were adopted in the present research design. More specifically, the first study focused on determining how the three concepts above are perceived by P. E. teachers and students, in order to consolidate the interpr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48158
ND
48158
Εναλλακτικός τίτλος
Communicative features in education: interactions among verbal aggressiveness, argumentativeness and motivational climate
Συγγραφέας
Δεληλίγκα, Στεργιανή του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Μπεκιάρη Αλεξάνδρα
Μουρατίδου Αικατερίνη
Κουστέλιος Αθανάσιος
Ανδρέου Ελένη
Διγγελίδης Νικόλαος
Ασπρίδης Γεώργιος
Κουθούρης Χαρίλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Λεκτική επιθετικότητα; Επιχειρηματολογία; Κλίμα παρακίνησης; Ποιοτική ανάλυση; Ποσοτική ανάλυση; Ανάλυση κοινωνικών δικτύων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 397 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)