Βαθιά και ουσιαστική γνώση με επαύξηση παρακίνησης στην κοινωνική εικονική πραγματικότητα

Περίληψη

Η ηλεκτρονική μάθηση και η ανοικτή εκπαίδευση καθίστανται βασικοί μέθοδοι εκπαίδευσης για τηναντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών μάθησης και κατάρτισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τηδια βίου μάθηση στην κοινωνία της γνώσης. Οι τρέχουσες πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς ως προς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα. Η θεωρία της βαθιάς και ουσιαστικής μάθησης μπορεί δυνητικά να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, δίνοντας έμφαση στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική πτυχή της μάθησης, ε-μπλέκοντας ολιστικά το άτομο. Στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης απαιτούνται νέα μοντέλα και πλαίσια για βαθιά και ουσιαστική ηλεκτρονική μάθηση που θα οδηγούν σε υψηλά επίπεδα παρακίνησης, γνωστικής ενασχόλησης και ικανοποίησης των μαθητών. Η παρούσα διατριβή εστιάζει στις μεθόδους ενίσχυσης της παρακίνησης για βαθιά και ουσιαστικήμάθηση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να διερευνηθεί η επίδραση τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Current online teaching and learning practices in distance education face limitations in terms of quality and effectiveness. The theories of deep and meaningful learning have the potential to address these challenges by placing emphasis on the cognitive, social and affective aspect of learning by engaging the person holistically. New e-learning models and frameworks are needed to develop and sustain learners’ high levels of motivation, engagement and satisfaction. This dissertation’s focus is on the motivation enhancement methods for deep and meaningful learningin distant education. The overall goal is to find out the effect of motivation-enhancement approaches using social virtual reality environments in e-learning and open education. Game-based approaches for enhancing intrinsic motivation include playful design, gamification and serious games. Previous empirical research in attendance-based, blended learning and online settings has shown promising results. However, there is a need f ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47726
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47726
ND
47726
Εναλλακτικός τίτλος
Motivation enhanced deep and meaningful learning with social virtual reality
Συγγραφέας
Μυστακίδης, Στυλιανός του Αντώνιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
University of Jyvaskyla. Faculty of Information Technology
Εξεταστική επιτροπή
Berki Eleni
Saariluoma Pertti
Hatzipanagos Stylianos
Pirkkalainen Henri
Palonen Tuire
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτρονική μάθηση; Εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Ανοικτή εκπαίδευση; Βαθιά γνώση; Κοινωνική εικονική πραγματικότητα; Εικονική πραγματικότητα; Παιχνιδοποίηση; Παιγνιώδης μάθηση; Ανοικτά μαθήματα
Χώρα
Φινλανδία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
93 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)