Κόσμοι πληροφορίας: διαδραστικές οπτικοποιήσεις και αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιώντας επαυξημένη, εικονική και μεικτή πραγματικότητα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή στοχεύει να συνεισφέρει μια γενική και ολιστική προσέγγιση για τη δημιουργία εφαρμογών που αντικαθιστούν (Εικονική Πραγματικότητα), επαυξάνουν (Επαυξημένη Πραγματικότητα) ή συνυφαίνουν πραγματικούς και εικονικούς κόσμους (Μεικτή Πραγματικότητα) σε μια προσπάθεια να απεικονίσει μεγάλους όγκους δεδομένων που ανήκουν στους απαιτητικούς τομείς των Μεγάλων Δεδομένων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.Με αυτό το σκοπό παρουσιάζεται ένα πλαίσιο χρήσης (framework) βασισμένο στις έννοιες των Κόσμων Πληροφορίας και των Αντικειμένων Πληροφορίας για να αναπαραστήσει υπαρκτά ή εικονικά περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν αντίστοιχα πληροφορία που ανήκει σε διακριτές οντότητες, ενώ ωστόσο είναι ευέλικτο και διαλειτουργικό με ποικίλες πηγές δεδομένων. Το πλαίσιο παρέχει περισσότερα από 15 δομικά στοιχεία (components) τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας σε εφαρμογές και μια επεκτάσιμη αρχιτεκτονική που επιτρέπει μελλοντικές προσθήκες. Επιπλέον, το framework υποστηρίζει τον ορισμό κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research work presented in this thesis aims to contribute a generic and holistic approach for generating applications substituting (Virtual Reality), enhancing (Augmented Reality) or interweaving physical and virtual worlds (Mixed Reality) in an effort to visualize large data volumes that belong to demanding domains such as Big Data or Cultural Heritage.Towards this end, a framework is proposed, based on the concepts of Information Worlds and Information Things, to depict the physical or imaginative environments that encapsulate information through distinct elements in a scalable and easily perceivable data model. The framework provides more than 15 ready-to-use components which can be directly integrated in applications and an extensive architecture which allows future additions. Moreover, the framework supports the definition and visualization of personalized stories (either generated by professionals or by end users). In terms of interaction, this thesis proposes the usage of mu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46196
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46196
ND
46196
Εναλλακτικός τίτλος
Information worlds: interactive visualizations and storytelling using augmented, virtual and mixed reality
Συγγραφέας
Δρόσης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Στυλιανός)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Στεφανίδης Κωνσταντίνος
Παπαγιαννάκης Γεώργιος
Γραμμένος Δημήτριος
Αργυρός Αντώνιος
Ζαφείρης Παναγιώτης
Ζαμπούλης Ξενοφώντας
Antona Margherita
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Κόσμοι πληροφορίας; Διαδραστικές οπτικοποιήσεις; Αφήγηση ιστοριών; Επαυξημένη πραγματικότητα; Εικονική πραγματικότητα; Μεικτή πραγματικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
280 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)