Ανθρώπινο κεφάλαιο και οικονομική μεγέθυνση

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην εμπειρική διερεύνηση της σχέσης οικονομικής μεγέθυνσης και ανθρώπινου κεφαλαίου. Ξεκινάμε με την αναπαραγωγή και επέκταση της μελέτης των Mankiw, Romer και Weil (1992). Αντικαθιστούμε το αρχικό μέτρο του ανθρώπινου κεφαλαίου με ένα περισσότερο ακριβές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ένα δείκτη προσφάτως διαθέσιμο. Διαπιστώνουμε ότι το πρώτο είναι σε μικρό βαθμό σύμφωνο με τις προβλέψεις του υποδείγματος του Solow, αστοχίες παρόμοιες με αυτές του αρχικού μέτρου. Χρησιμοποιώντας το τελευταίο, διαπιστώνουμε ότι η προσαρμογή του υποδείγματος βελτιώνεται σημαντικά, ωστόσο το αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με σημαντικές υποθέσεις του υποδείγματος του Solow. Επεκτείνουμε την εργασία των Park και Gupta (2012), οι οποίοι προτείνουν την συνεπή εκτίμηση γραμμικών παλινδρομήσεων μέσω συναρτήσεων κατανομών Copula (Gaussian Copula). Προτείνουμε την εναλλακτική χρήση της Student-t copula, για προβλήματα σχετιζόμενα με πλατιές ουρές κατανομών, τα οποία συναντώντ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is focused around the empirical investigation of the human capital growth nexus. We begin with replicating and extending the highly influential study by Mankiw et al. (1992). We substitute their original human capital measure with a more accurate on secondary school enrolment and a more informative index recently available. We find that the former is to a small degree consistent with the Solow predictions, with similar failures to the original measure. Using the latter, we find that the fit of the model substantially improves, yet the outcome contradicts important assumptions of the Solow model.Acknowledging endogeneity in linear regressions, we build upon the work of Park and Gupta (2012), who suggest modelling the dependence of endogenous variables and the error term of the regression using the Gaussian copula. We suggest the alternative use of the Student's-t copula, for fat-tail related problems often encountered in economics. We conduct a Monte Carlo study to examine t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47698
ND
47698
Εναλλακτικός τίτλος
Human capital and economic growth: some empirical contributions
Συγγραφέας
Σμυρνάκης, Δημήτριος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Τζαβαλής Ηλίας
Σακελλάρης Πλούταρχος
Χριστόπουλος Δημήτριος
Αλογοσκούφης Γεώργιος
Καλυβίτης Σαράντης
Μπίλιας Ιωάννης
Στέγκος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ανθρώπινο κεφάλαιο; Οικονομική μεγέθυνση; Ενδογένεια; Υπόδειγμα κατωφλίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xi, 156 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.