Η αναγνώριση των έννομων συνεπειών των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, ιδίως υπό το πρίσμα των αντικειμενικών και υποκειμενικών τους ορίων

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή με θέμα την αναγνώριση των εννόμων συνεπειών των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων υπό την έποψη των αντικειμενικών και υποκειμενικών τους ορίων, πραγματεύεται την επίδραση της εφαρμογής των κωλυμάτων αναγνώρισης και εκτέλεσης του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια κατά την αναγνώριση του δεδικασμένου μιας αλλοδαπής δικαστικής απόφασης. Σκοπός της διατριβής είναι η ανάδειξη των πιθανών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την αναγνώριση του δεδικασμένου των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, με τι τρόπο δηλαδή τα διαφορετικά υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια του αλλοδαπού δεδικασμένου μπορούν να στοιχειοθετήσουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό κωλύματα αναγνώρισης και τελικά να αναζητηθούν προτάσεις υπερκέρασης των ζητημάτων αυτών, στο πλαίσιο της αρχής της επέκτασης των εννόμων συνεπειών, όπως ερμηνεύει την αναγνώριση το ΔΕΕ. Η διδακτορική αυτή μελέτη αποτελείται από τέσσερα μέρη που συνιστούν διαρρύθμιση sine qua non για την επίτευξη του σκοπού του έργου. Στο πρώτο μέρος αναλύεται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The comparison of res judicata as the main consequence of judicial judgments among union member states depicts not only the different origins of its evolution and its regulation but also the common objective to assure an efficient and stable judicial system. The goal of this thesis is to show that, despite the different boundaries of res judicata’s objective and subjective scope, judgments can be recognized and enforced in a simple way through the restrictive interpretation of the series of safeguards set out in Article 45 of the Regulation. The thesis is structured in two parts. The first part draws the comparison of the national regulation for res judicata in English, French, German and Greek law where the technique of macro- and micro-comparison are adjourned to achieve a double goal, from one hand to compare similarities and differences as far as the scope res judicata is concerned and from the other to compare the structure and particularities in the functionality and history of t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47467
ND
47467
Εναλλακτικός τίτλος
The recognition of foreign judgments according to the subjective and objective scope of res judicata effect
Συγγραφέας
Ξυντάρα, Ιωάννα του Νικόλαος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Τσικρικάς Δημήτριος
Ορφανίδης Γεώργιος
Κατηφόρης Νικόλαος
Πανταζόπουλος Στέφανος - Σπυρίδων
Τσούκα Χρυσάφω
Δεληκωστόπουλος Ιωάννης
Αλμπανίδου - Τριανταφύλλου Φλώρα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
301 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.