Η χριστιανική επίδραση στα παραδοσιακά βουλγαρικά παραμύθια

Περίληψη

Ο σκοπός της Διατριβής ήταν η συλλογή, μελέτη και ανάλυση των παραδοσιακών βουλγαρικών διηγήσεων (παραμύθια και θρύλοι) για να εντοπιστεί αφενός η επίδραση του χριστιανισμού και αφετέρου ο βαθμός και η έκτασή του. Για τον σκοπό αυτό ερευνήθηκαν οι συλλογές, στις οποίες δημοσιεύθηκαν παραμύθια και θρύλοι (συλλογικοί εθνογραφικοί τόμοι και εγκυκλοπαίδειες). Μελετήθηκαν συνολικά περί τις 4500 παραμύθια και θρύλοι. Από αυτά ένα μέρος το 1/5 περίπου (747 παραμύθια και 143 θρύλοι) περιέχουν χριστιανικά στοιχεία και επιρροές. Σε κάποιες περιπτώσεις τα στοιχεία αυτά ήταν περισσότερο έντονα ενώ σε άλλες περιπτώσεις διακρίνονταν αμυδρά. Αυτές οι 890 διηγήσεις – παραμύθια και θρύλοι – συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν μαζί με τις διάφορες παραλλαγές, προκειμένου να εντοπίσουμε την πρωταρχική μορφή τους, όπου αυτό ήταν δυνατόν και έτσι να διαπιστώσουμε αν τα χριστιανικά χαρακτηριστικά υπήρχαν εξαρχής σ’ αυτές ή αν ενσωματώθηκαν μεταγενέστερα. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι σύγχρονες μέθοδοι κατάτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this Thesis was the collection, study and analysis of traditional Bulgarian narratives (fairytales and legends) in order to identify the influence of Christianity in them and its extent. For this purpose, the collections in which fairy tales and legends were published (collective ethnographic volumes and encyclopedias) were researched. A total of 4500 fairy tales and legends were studied. Of these, about 1/5 (747 fairy tales and 143 legends) contain Christian elements and influences. In some cases these figures were more pronounced and distinct; in others they were less prominent or faint. These 890 stories - fairytales and legends - were compiled and analyzed together with their various variants in order to identify their primary form, where possible, and thus to determine whether the Christian attributes existed in the beginning or were incorporated thereafter. Contemporary methods of classifying species into separate stories based on ethnographic-folklore research are ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47171
ND
47171
Εναλλακτικός τίτλος
The christian influence on traditional bulgarian fairytales
Συγγραφέας
Κολοβού, Λυδία Νικόλαος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας. Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας Αρχαιολογίας και Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Ευαγγέλου Ηλίας
Οικονόμου Ελένη
Τσιρώνης Χρήστος
Παπαγεωργίου Νίκη
Υφαντής Παναγιώτης
Χατζούλη Γλυκερία
Νιχωρίτης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Παραμύθια; Θρύλοι; Χριστιανικά στοιχεία; Βουλγαρική παράδοση; Κατάλογος ATU; Μοτίβα; Απόκρυφη γραμματεία; Επιρροές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
289 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα