Τα δημοτικά σχολεία ως επαγγελματικές κοινότητες μάθησης και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Περίληψη

Οι σημερινές συνθήκες απαιτούν από τους (σχολικούς) οργανισμούς να επιδεικνύουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, για εξασφάλιση της επιβίωσής τους, παραπέμποντας στην ανάγκη λειτουργίας των ως «οργανισμών μάθησης» (Hamzah, Yakop, Nordin, & Rahman, 2011), όρος ο οποίος συχνά αναφέρεται ως «επαγγελματικές κοινότητες μάθησης» (ΕΚΜ) όταν προσαρμόζεται στο σχολικό πλαίσιο (Williams, Brien, & LeBlanc, 2012), όπου τα μέλη «αναζητούν, μοιράζονται, ενεργούν για τη μάθησή τους», ενισχύοντας την επαγγελματική αποτελεσματικότητά τους και την επίτευξη των μαθητών (Hord, 1997a, σ. 6). Επίσης, «η επαγγελματική κοινότητα μάθησης παρέχοντας την οργανωσιακή δομή για τα σχολεία ώστε να παρουσιάζουν διαρκή βελτίωση, μέσω της συνεχούς ενδυνάμωσης της ικανότητας του προσωπικού για μάθηση και αλλαγή» (Hord, 2004, σ. 14), υποδεικνύει στοιχεία της «επαγγελματικής ανάπτυξης» (Ε.Α.) του προσωπικού, η οποία αναφέρεται στις «διαδικασίες και δραστηριότητες που βελτιώνουν τις επαγγελματικές γνώσεις, τις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Current conditions require by (school) organizations flexibility and adaptability to changes, so as to ensure their survival, implying the need of their functioning as "Learning Organizations" (L.O.) (Hamzah, Yakop, Nordin, & Rahman, 2011), called “Professional Learning Communities” (PLC) adapted in the educational context (Williams, Brien, & LeBlanc, 2012), where members “seek and share learning, and act on their learning”, enhancing their professional effectiveness and student achievement (Hord, 1997a, p. 6). Moreover, the “professional learning community provides a school structure to continuously improve by building staff capacity for learning and change” (Hord, 2004, p. 14), presenting components of “professional development” (P.D.) of the teachers, which is defined as “the processes and activities designed to enhance the professional knowledge, skills, and attitudes of educators, so as to improve the learning of students” (Guskey, 2000, p. 16). Other definition perceives the P.D. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47131
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47131
ND
47131
Εναλλακτικός τίτλος
The primary schools as professional learning communities and professional development of the teachers
Συγγραφέας
Μπαλάση, Αικατερίνη του Νικόλαος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ιορδανίδης Γεώργιος
Τσακιρίδου Ελένη
Κουτούζης Εμμανουήλ
Βαλκάνος Ευθύμιος
Παπαδοπούλου Βασιλική
Θωίδης Ιωάννης
Λαζαρίδου Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επαγγελματική κοινότητα μάθησης; Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
488 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)