Η εμπλοκή των αλλοδαπών μαθητών με αναπηρίες σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού: διερεύνηση του παράγοντα της "ετερότητας" ως αιτίου εκδήλωσης του φαινομένου

Περίληψη

Ο σχολικός εκφοβισμός θεωρείται ως ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο αναδύεται μέσα από τις ποικίλες και δαιδαλώδεις συνδέσεις ανάμεσα στο περιβάλλον και το άτομο, επιφέροντας σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους. Προσφάτως το ερευνητικό ενδιαφέρον για την εξέταση της σχέσης ανάμεσα στον εκφοβισμό και την ετερότητα είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς ο εκφοβισμός απέναντι σε μαθητές που είναι μέλη διάφορων μειονοτικών ομάδων, θεωρείται ως ένα συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα στα σημερινά σχολεία. Η ετερότητα θεωρείται ως ένας σημαντικός παράγοντας που αυξάνει τις πιθανότητες για τη συμμετοχή των μαθητών στον εκφοβισμό, επειδή η παρουσία ενός ή περισσότερων διαφοροποιητικών στοιχείων του μαθητή σε σχέση με τους συνομηλίκους του, τον καθιστά «διαφορετικό» στα μάτια των άλλων, ώστε να διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να εμπλακεί σε περιστατικά εκφοβισμού. H παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια διερεύνησης και αποτύπωσης του σχολικού εκφοβισμού που εμφανίζεται απέναν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

School bullying is regarded as a complex social phenomenon that emerges through various and intricate connections between the environment and the individual, having serious negative consequences for all those who are involved. Recently, there has been a growing research interest in examining the relationship between bullying and diversity, as bullying against students belonging to different minority groups is considered to be a constantly increasing problem in today’s schools. Diversity is characterized as an important factor that increases the likelihood of students’ involvement in bullying, because the presence of one or more differentiating features in comparison with their peers makes the student “different” in the eyes of others, so that the student is at a greater risk of being engaged in bullying behaviour. Τhe current research is the first attempt to shed light and to capture the issue of school bullying against students with disabilities from different ethnic background who at ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47023
ND
47023
Εναλλακτικός τίτλος
The involvement of students with disabilities from different ethnic background in school bullying incidents: investigating the factor of “diversity” as a cause of the emergence of the phenomenon
Συγγραφέας
Σαμσάρη, Ελένη Πέτρος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Εξεταστική επιτροπή
Νικολάου Γεώργιος
Σπινθουράκη Ιουλία - Αθηνά
Σούλης Σπυρίδων - Γεώργιος
Παλαιολόγου Νεκταρία
Μάγος Κωνσταντίνος
Δημάκος Ιωάννης
Άντζακας Κλήμης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αλλοδαποί μαθητές με αναπηρία; Σχολικός εκφοβισμός; Ετερότητα; Σχολικό περιβάλλον; Μειονοτική ομάδα; Αναπηρία; Εθνικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
639 σ., πιν., σχημ., γραφ.