Διερεύνηση συνθηκών και πρωτοβουλιών υποστήριξης για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε συνθήκες βαθιάς κρίσης

Περίληψη

Η διδακτορική αυτή έρευνα αναπτύσσεται μεταξύ των επιστημονικών κλάδων της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των δημοσίων πολιτικών και διεξάγεται στο πλαίσιο της ελληνικής κρίσης.. Το ερευνητικό πρόβλημα επικεντρώνεται στις συνθήκες καινοτομίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε ένα πλαίσιο βαθιάς κρίσης, και στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις, οι πρωτοβουλίες υποστήριξης και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής μπορούν να προσαρμοστούν και να ενεργήσουν κατάλληλα, προκειμένου να αναπτυχθεί και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Το κύριο θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας είναι η προσέγγιση της συνεξέλιξης (coevolution). Συμπληρωματικές θεωρίες που χρησιμοποιούνται είναι οι θεωρίες θεσμών, συστημάτων καινοτομίας και πολιτικών καινοτομίας. Υιοθετήθηκε η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας. Η ανάλυση των δεδομένων ακολούθησε τα καλά καθιερωμένα πρότυπα της ποιοτικής έρευνας και θεμελιώθηκε σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Η κύρια πηγή δεδομένων ήταν οι συνεντεύξεις με καινοτόμους σε εδραι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral research unfolds in the intersection of innovation, entrepreneurship and policy studies, and is conducted in the Greek crisis context. The research problem focuses on the conditions for innovation and entrepreneurial activity in a deep crisis context and how companies, support initiatives and policy-makers can adapt and act in order to create and sustain innovation in such a context. The main theoretical underpinning of the research is the coevolution approach, which is a theoretical lens in organization studies that spans levels of analyses and involves adaptation over time. Complementary theories used are institutional, innovation systems and innovation policy theories. A qualitative research methodology was adopted. Data analysis followed well-established templates for qualitative research with a theory-building underpinning. The main source of data was interviews with innovators in established firms, startups and young firms, with successful innovation outcomes during ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2023)
DOI
10.12681/eadd/46989
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46989
ND
46989
Εναλλακτικός τίτλος
An investigation into conditions and support for innovation and entrepreneurship in a deep crisis context
Συγγραφέας
Γκότση-Κορώνη, Νίκη του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Soderquist Klas - Eric
Πραματάρη Αικατερίνη
Σπανός Ιωάννης
Δουκίδης Γεώργιος
Καλογήρου Ιωάννης
Βουδούρη Ειρήνη
Πουλούδη Αθανασία
Παπαλεξανδρής Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Καινοτομία; Επιχειρηματικότητα; Κρίση στην Ελλάδα; Συνεξέλιξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
290 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)