Οικολογικά κίνητρα και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά: δημιουργία και επικύρωση μιας νέας κλίμακας και εφαρμογή της στο πλαίσιο της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, με την ταυτόχρονη διερεύνηση των αξιών που αποδίδονται σε αυτήν

Περίληψη

Κεντρικό σκοπό της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η κατασκευή ενός καινοτόμου ψυχομετρικού εργαλείου- κλίμακας για την καταγραφή και τη μέτρηση των κινήτρων που παρακινούν τα άτομα να αναπτύξουν φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά. Ως επιμέρους στόχος τέθηκε η διερεύνηση των πολλαπλών προβλεπτικών παραγόντων των περιβαλλοντικών πρακτικών στην ιδιωτική σφαίρα και η αποτύπωσή τους σε ένα ενιαίο μοντέλο, καθώς και η διερεύνηση των δημοσίων αντιλήψεων για το θαλάσσιο περιβάλλον, ως ειδική περίπτωση μελέτης του περιβαλλοντικού προφίλ των πολιτών. Εργαλείο για τη συλλογή των εμπειρικών δεδομένων αποτέλεσαν τα ερωτηματολόγια αυτό-συμπλήρωσης. Συνολικά συλλέχθηκαν επτά (7) δείγματα πληθυσμού μέσω της εφαρμογής δειγματοληπτικών μεθόδων πιθανότητας. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε τυχαία συστηματική δειγματοληψία και πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία για τη συλλογή πανελλαδικού αντιπροσωπευτικού δείγματος. Η στατιστική επεξεργασία των εμπειρικών δεδομένων βασίστηκε σε Πολυμεταβλητές Με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current doctoral dissertation aimed to establish and validate the Multi-motives toward Environmental Protection Scale (MEPS) to assess the various reasons that motivate individuals to engage in environmental behaviors. The secondary objective of the study was twofold: first, to explore the multiple determinants of environmental behavior in the private sphere and develop a comprehensive predictive model, and second, to investigate public perceptions of the marine environment as a significant part of citizens’ environmental profile. We used self-reported questionnaires and applied probability sampling procedures to collect seven (7) distinct pollution samples. Specifically, we used systematic random sampling and multistage sampling in the case of the panhellenic survey. The statistical analysis was based on Multivariate Data Analysis Methods, including Exploratory Factor Analysis, Cluster Analysis, Multiple Regression, Confirmatory Factor Analysis, and Structural Equation Modelling. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46947
ND
46947
Εναλλακτικός τίτλος
Ecological motives and environmentally significant behavior: development and validation of a new scale tested in a marine biodiversity context and investigation of corresponding environmental values
Συγγραφέας
Γκαργκαβούζη, Αναστασία Ευάγγελος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Ωκεανογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Ματσιώρη Στεριανή
Παρασκευόπουλος Στέφανος
Χάλκος Γεώργιος
Βαφείδης Δημήτριος
Ντυκέν Μαρί - Νοέλ
Ευαγγελινός Κωνσταντίνος
Γεωργαντζής Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντική ψυχολογία; Περιβαλλοντικά κίνητρα; Περιβαλλοντική συμπεριφορά; Αξίες χρήσης; Αξίες μη χρήσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
711 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.