Οικονομική ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων από την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τους υδάτινους πόρους, 2000/60

Περίληψη

Αναγνωρίζοντας το νερό ως κοινωνικό αγαθό, αναντικατάστατο για την επιβίωση, την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη, η εκτεταμένη έλλειψη και ρύπανσή του απειλούν σήμερα πολλές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κατανοώντας τη σπουδαιότητα της προστασίας και διατήρησης του υδάτινου περιβάλλοντος προχώρησε από νωρίς στη θέσπιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου, που έπειτα από πολλές αναθεωρήσεις του κατέληξε στην Οδηγία – πλαίσιο για του υδατικούς πόρους 2000/60/ Ε.Κ. Το άρθρο 9 της Οδηγίας - πλαίσιο αναγνωρίζει το νερό ως οικονομικό αγαθό και αναφέρεται στη έννοια της ανάκτησης του πλήρους κόστους του (χρηματοοικονομικό, περιβαλλοντικό και έλλειψης / πόρου). Επίσης, ορίζει ως μέσο για την ανάκτηση του κόστους αυτού τις μεθόδους τιμολόγησής του. Καθώς οι μέθοδοι αυτές δεν επιτυγχάνουν του ίδιους στόχους, η παρούσα εργασία καλείται να υπολογίσει την αποτελεσματικότητά τους. Η καινοτομία της έγκειται στο ότι οι μέθοδοι τιμολόγησης υπολογίζονται με βάση την ανάκτηση του πλήρους κόστους του νερ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Water is a social good, which cannot be substituted and plays a crucial role in survival, health and economic development. So, the extended shortage and pollution of water threaten many areas. Understanding the significance of protection and conservation of the water environment, the European Union instituted early a relevant legislative framework. These regulations were reviewed again and again until 2000, when they were summed up in the Water Framework Directive (WFD) 2000/60/EU. Article 9 recognizes water as an economic good and refers to the principle of total cost (financial, environmental, scarcity / resource) recovery. As it is defined in the same Article, the tool for the total cost recovery is the pricing methods of water. As these methods do not achieve the same targets, this thesis measures their effectiveness. The innovation of this research is that the pricing methods of irrigation water are estimated according to the total cost recovery.The study area is represented by an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34616
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34616
ND
34616
Εναλλακτικός τίτλος
Economic analysis of the possible impacts by the implementation of the water framework directive 2000/60/EC
Συγγραφέας
Βασιλάκη, Άννα (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Καμπάς Αθανάσιος
Ροζάκης Στυλιανός
Δέρκας Νικόλαος
Μπίθας Κωνσταντίνος
Μακρόπουλος Χρήστος
Καραβίτης Χρήστος
Λατινόπουλος Διονύσιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες ➨ Αγροτική οικονομία και Πολιτική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή οδηγία - πλαίσιο 2000/60/ΕΕ; Τιμολόγηση αρδευτικού νερού; Ανάκτηση συνολικού κόστους νερού; Οικονομικό μοντέλο; Βιοφυσική προσομοίωση; Υδατικό ισοζύγιο; Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
259 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)