Η θέση των γυναικών στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα: η έμφυλη διάσταση της ερευνητικής και εκδοτικής παραγωγικότητας των μελών ΔΕΠ

Περίληψη

Με την παρούσα έρευνα, η οποία διενεργήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί η θέση των γυναικών στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και να διερευνηθούν οι συνθήκες εργασίας υπό τις οποίες οι επιστημόνισσες διεξάγουν έρευνα και δημοσιεύουν. Μέσα από τη χρήση του ερωτηματολογίου και των συνεντεύξεων κατεβλήθη προσπάθεια να πραγματωθούν οι αρχικοί σκοποί της έρευνας οι οποίοι σχετίζονται με: την απεικόνιση του ερευνητικού προφίλ των γυναικών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, τη σκιαγράφηση των εκδοτικών προτιμήσεών τους, με βάση τα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. βαθμίδα, επιστημονικό πεδίο κ.λπ.), την αναζήτηση των παραγόντων που ασκούν επίδραση στην ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητά τους, τη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν και καθορίζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς και των συνθηκών που σχετίζονται με την πρόσβαση και ανέλιξη των γυναικών στο ακαδημαϊκό επάγγελμα, την ύπαρξη ή μη ενός «ψυχρού κλίματος» για τις γυναίκες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research, which was conducted in the context of a doctoral dissertation, attempted to bring into the open the status of women working in the Greek academic community and to investigate the working conditions under which women scientists are conducting research and publishing. Using multiple questionnaires and interviews, we attempted to realize the original research objectives related to: the description of the research profile of female faculty members of Greek Universities, the outline of their publishing preferences based on their personal and professional characteristics (e.g, rank, scientific field, etc.), the search for the factors that influence their research, writing activity and authorship, the investigation of the factors that influence and define their professional careers, as well as the conditions associated with the access and advancement of women in the academic profession, whether or not there is a "chilly climate" for women working in the University's workplace a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46849
ND
46849
Εναλλακτικός τίτλος
The position of women in the greek academic community: the gendered dimension of research and publishing productivity of university teaching and research staff
Συγγραφέας
Αναστασάκη, Αναστασία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Βιτσιλάκη Χρυσή
Ζιώγου - Καραστεργίου Σιδηρούλα
Μαραγκουδάκη Ελένη
Κογκίδου Δήμητρα
Δεληγιάννη - Κουϊμτζή Βασιλική
Σιάνου Ελένη
Γουβιάς Διονύσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γυναίκες ακαδημαϊκοί; Ερευνητικό-εκδοτικό προφίλ; Συσχετίσεις της ερευνητικής και εκδοτικής παραγωγικότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
viii, 364 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)