Ολοκληρωμένη μεθοδολογία προώθησης επενδύσεων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Περίληψη

Αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής είναι η πρόταση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την υποστήριξη των φορέων χάραξης ενεργειακής πολιτικής στο πλαίσιο της προώθησης των επενδύσεων σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η τρέχουσα Διατριβή παρουσιάζει μια πρωτότυπη πολυκριτηριακή μεθοδολογία ανάλυσης και εκτίμησης της μακροπρόθεσμης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογή ανάλυσης ευστάθειας, εισάγει ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάλυση των επενδυτικών κινδύνων και την αποτίμηση του κόστους κεφαλαίου των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και προτείνει μια εργαλειοθήκη μέτρων πολιτικής για την μείωση των κινδύνων και, συνακόλουθα, του κόστους κεφαλαίου των συγκεκριμένων επενδύσεων. Στόχος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί η υποστήριξη των αποφασιζόντων στον ενεργειακό τομέα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικές Κυβερνήσεις, Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας) στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Μain scope of this PhD dissertation is to propose an integrated methodology for the promotion of renewable energy investments. The current dissertation presents an original multicriteria methodology for the analysis and estimation of the long-term electricity demand through the application of ordinal regression and robustness analysis, introduces an integrated methodological framework for analyzing the investment risks and quantifying the cost of capital of renewable energy sources (RES) projects and proposes policy actions for the reduction of the risks and, consequently, the cost of capital of these investments.This PhD dissertation aims to support energy decision makers (European Commission, National Governments, Transmission System and Distribution Network Operators, Energy Regulators) in forming sustainable energy planning and adopting effective energy policy measures towards the extensive implementation of investments in RES projects. The contribution of this PhD dissertation is ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46836
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46836
ND
46836
Εναλλακτικός τίτλος
Integrated methodology for the promotion of renewable energy investments
Συγγραφέας
Αγγελόπουλος, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων. Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Ψαρράς Ιωάννης
Ασημακόπουλος Βασίλειος
Ασκούνης Δημήτριος
Δούκας Χρυσόστομος
Παπαθανασίου Σταύρος
Μέντζας Γρηγόριος
Φλάμος Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Ενεργειακή πολιτική; Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας; Χρηματοοικονομική ανάλυση; Ανάλυση κινδύνων; Κόστος κεφαλαίου; Επιχειρησιακή έρευνα; Πολυκριτηριακή ανάλυση; Ανάλυση ευστάθειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
396 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)