Τεχνολογία, υλικά δόμησης και παθολογία σε θρησκευτικά κτήρια της οθωμανικής περιόδου

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη οθωμανικών τεμενών που έχουν διασωθεί στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, κατασκευάστηκαν από το β΄ μισό του 14ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία. Η εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των οικοδομικών υλικών και των τεχνικών κατασκευής, όπως αυτά αποτυπώνονται στα τυπολογικά και μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων καθώς και στην παθολογία τους. Τα οθωμανικά τεμένη της παρούσας μελέτης αποτελούν ένα μέρος της οικοδομικής δραστηριότητας των Οθωμανών στα Βαλκάνια. Η σημερινή τους μορφή είναι αποτέλεσμα αλλεπάλληλων επισκευών και μετατροπών κατά τη φάση της αρχικής λειτουργίας τους ή αργότερα, είτε τέλος εξαιτίας φυσικών καταστροφών και κυρίως της εγκατάλειψης. Η παρούσα διατριβή έχει σκοπό να συμβάλει στη μελέτη της οθωμανικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, παρέχοντας πληροφορίες που δεν έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Ο τρόπος ανάλυσης των μνημείων βασίζεται σε μία μεθοδολογία που αποτελεί τη μελέτη βάσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this thesis is the study of Ottoman mosques that have survived in the geographical area of Macedonia (Ν. Greece), built from the second half of the 14th century until the beginning of the 20th century and have been characterized as historical monuments. The work focuses on the analysis of building materials and construction techniques, as they are reflected in the typology and morphological elements of buildings as well as in their pathology. The Ottoman mosques of this study constitute part of the Ottoman building activity in the Balkan area. Their current form is the result of successive repairs and conversions during their initial operation phase or later, either because of natural disasters and especially of their abandonment. This thesis aims to contribute to the study of Ottoman architecture in Greece, providing information that has not been recorded up to date. The method of analysis of the monuments is based on a methodology that is the basis study for the drafti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46817
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46817
ND
46817
Εναλλακτικός τίτλος
Technology, building materials and pathology in religious buildings of the ottoman period
Συγγραφέας
Λουκμά, Μαρία του Ανδρέας
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εργαστήριο Δομικών Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Στεφανίδου Μαρία
Παπαγιάννη - Παπαδοπούλου Ιωάννα
Τάντσης Αναστάσιος
Αναστασίου Ελευθέριος
Αρακαδάκη Μαρία
Λιανός Νικόλαος
Μπακόλας Αστέριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Αναστήλωση, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων; Υλικά δόμησης; Παθολογία ιστορικών κτηρίων; Οθωμανικά τεμένη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
362 σ., εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)