Παραδοσιακή ναοδομία στη Λέσβο (18ος - 19ος αι.)

Περίληψη

Αντικείμενο αυτής της μελέτης υπήρξε η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στο μεγαλύτερο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, τη Λέσβο, όπου κυριαρχεί η τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική. Η γεωγραφική ενότητα της περιοχής μελέτης αποτελεί μικρό τμήμα της ευρύτατης περιοχής εξάπλωσης όπου απαντάται ο τύπος της τρίκλιτης βασιλικής. Ο τελευταίος στη Λέσβο αναπτύχθηκε στους δυο τελευταίους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας του νησιού (18ο & 19ο), παράλληλα με την πληθυσμιακή και οικονομική ακμή του. Η διερεύνηση της εμφάνισης και της εξέλιξης της τρίκλιτης βασιλικής στη Λέσβο, εκτός από τη σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των μνημείων, στράφηκε και στην έρευνα των τοπικών εκκλησιαστικών αρχείων. Η τοποθέτηση του φαινομένου κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όφειλε να γίνει σε σχέση με τα κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα. Η έρευνα στράφηκε σε τρεις κατευθύνσεις: • Προσδιορισμός του ρόλου της Εκκλησίας στις κοινωνικές και οικονομικές δομές. Η εμπλοκή της Εκκλησίας στην οθωμανική διοίκηση και η α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The object of this study was the ecclesiastical architecture in Lesvos, the biggest island of north‐eastern Aegean, where the wooden‐roof basilica with nave and two aisles is the dominant type. The geographic unit of the area of study constitutes a small section of the widest area of spread where the type of basilica with nave and two aisles is attested. The latter was developed in Lesvos in the last two centuries of the Ottoman domination of the island (18th and 19th century), and was simultaneous to the demographic and economic peak of the island. The study of the appearance and the development of the basilica with nave and two aisles in Lesvos, apart from the painted and photographic documentation of monuments, included also the research of the local church archives. The placement of the phenomenon within the specific tome framework had to take in consideration the social and political context. The research focused on three axes: • Determination of the role of the Church in social ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17339
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17339
ND
17339
Εναλλακτικός τίτλος
Traditional church building in Lesbos (18th - 19th c.)
Συγγραφέας
Τσιτιμάκη, Μαρία (Πατρώνυμο: Καλέσης)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Αγοροπούλου-Μπιρμίλη Αφροδίτη
Μπίρης Εμμανουήλ
Κορρές Εμμανουήλ
Καρύδης Δημήτριος
Κίζης Ιωάννης
Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου Θάλεια
Κονόρτας Παρασκευάς
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Οθωμανική αυτοκρατορία; Τρίκλιτη; Βασιλική; Ναοδομία; Παραδοσιακή αρχιτεκτονική; Ναοί; Λέσβος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (310 σ. ; 476 σ.), εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)