Μελέτη διαγονιδιακών μυών που εκφράζουν την αγρίου τύπου hGDH2 (WT-hGDH2)

Περίληψη

Η γλουταμική αφυδρογονάση των θηλαστικών είναι ένα μιτοχονδριακό ένζυμο που καταλύει την αντιστρεπτή οξειδωτική απαμίνωση του γλουταμικού σε α-κετογλουταρικό και αμμωνία, χρησιμοποιώντας ως συνένζυμο το NAD+/NADP+. Απαντάται σε όλους τους οργανισμούς και έχει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό, τόσο σε καταβολικές όσο και σε αναβολικές βιοσυνθετικές διεργασίες. Σε αντίθεση με τα περισσότερα είδη θηλαστικών που διαθέτουν μία GDH (hGDH1 στον άνθρωπο) που εκφράζεται σε όλους του ιστούς, ο άνθρωπος και κάποια πρωτεύοντα έχουν αποκτήσει, μέσω ρετρομετάθεσης του GLUD1 γονιδίου στο χρωμόσωμα Χ, ένα δεύτερο ισοένζυμο (hGDH2) με διαφορετικό μηχανισμό ρύθμισης και ιστο-ειδική έκφραση. Το γονίδιο της GLUD2 εξελίχθηκε ταχέως υπό την πίεση της φυσικής επιλογής και απέκτησε μία σειρά από αμινοξικές αλλαγές, επιτρέποντας στην hGDH2 να λειτουργεί σε συνθήκες ανασταλτικές για την hGDH1. Οι μοναδικές ιδιότητες της hGDH2 θωρείται πως επέτρεψαν την προσαρμογή του ενζύμου στις υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Mammalian glutamate dehydrogenase 1 (GDH1) is a mitochondrial enzyme that catalyzes the reversible oxidative deamination of glutamate to α-ketoglutarate and ammonia using NAD+/NADP+ as cofactor .It links amino acid with carbohydrate metabolism, contributing to Krebs cycle anaplerosis, energy production, ammonia handling and redox homeostasis. While most mammals possess a single GDH1 protein (hGDH1 in the human) that is highly expressed in the liver, humans and other primates have acquired, via duplication, an hGDH2 isoenzyme with distinct functional properties and tissue expression profile. The novel hGDH2 underwent rapid evolutionary adaptation, acquiring unique properties that enable enhanced enzyme function under conditions inhibitory to its ancestor hGDH1. These are though to provide a biological advantage to humans with hGDH2 evolution occurring concomitantly with human brain development. hGDH2 is co-expressed with hGDH1 in human brain, kidney, testis and steroidogenic organs, ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46650
ND
46650
Εναλλακτικός τίτλος
Study of transgenic mice carrying GLUD2
Συγγραφέας
Πετράκη, Ζωή Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Σπανάκη Κλεάνθη
Καραγωγέως Δόμνα
Καστελλάκης Ανδρέας
Καρδάσης Δημήτριος
Μήτσιας Παναγιώτης
Νότας Γεώργιος
Ζαγανάς Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Γλουταμική αφυδρογονάση 2; Διαγονιδιακά πειραματόζωα; Ομοιόσταση γλυκόζης; Βασικός μεταβολισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
175 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.