Θεραπευτικές ιδιότητες του γραπτού λόγου: προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου και άγχος μαθητών με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε ο συγκερασμός των σύγχρονων κοινωνιογνωστικών θεωριών του γραπτού λόγου με τις θεραπευτικές ιδιότητες του γραπτού λόγου και τη θεωρία της θεραπευτικής γραφής κατά τη διδασκαλία της παραγωγής αφηγηματικού κειμένου σε μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει το βαθμό στον οποίο η διδασκαλία στρατηγικών παραγωγής γραπτού λόγου μέσω ενόςεκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης που συνδυάζει τις τεχνικές της θεραπευτικής γραφής με τις κοινωνιο-γνωστικές προσεγγίσεις για το γραπτό λόγο, μπορεί: α) να βελτιώσει την ποιότητα του γραπτού λόγου, β) να συμβάλλει στην ανάπτυξη της μεταγνώσης και γ) να περιορίσει τα επίπεδα άγχους των μαθητών - εφήβων με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η επίδραση των τεχνικών της θεραπευτικής γραφής σε συνδυασμό με τη διδασκαλία στρατηγικών παραγωγής γραπτού λόγου σε γνωστικό, μεταγνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο, και ειδικότερα όσον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present research we attempted to couple the contemporary socio-cognitive approaches with the therapeutical properties of writing and the theory of therapeutic writing in narrative writing instruction. The aim of this research is to design, implement and evaluate an interventional program that combines the teaching of writing strategies with the therapeutic writing techniques of students with or without learning difficulties in order to ascertain whether it can: a) improve the quality of writing; b) contribute to the development of metacognition and c) reduce the levels of anxiety of students - teenagers with or without learning difficulties. Specifically, the effect of therapeutic techniques of writing in conjunction with teaching writing strategies investigated in cognitive, metacognitive and emotional level, and in particular with regard to the quality of narrative texts produced, the level of metacognitive knowledge and metacognitive skills, which are necessary for students t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46284
ND
46284
Εναλλακτικός τίτλος
Writing cures: difficulties in writing and students' anxiety with or without learning difficulties in secondary education
Συγγραφέας
Παπατρέχα, Βιργινία Μιχαήλ
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Σπαντιδάκης Ιωάννης
Βασιλάκη Ελένη
Μιχαηλίδη Ελένη
Ζερβού Αλεξάνδρα
Αηδίνης Αθανάσιος
Ντίνας Κωνσταντίνος
Παπαδοπούλου Σμαράγδα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Θεραπευτική γραφή; Ποιότητα γραπτού λόγου; Άγχος γραπτού λόγου; Κοινωνιο-γνωστικά μοντέλα παραγωγής γραπτού λόγου; Μεταγνωστικές στρατηγικές; Μαθησιακές δυσκολίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3, xxxv, 390 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.