Ανάπτυξη ψυχοπαιδαγωγικών δράσεων για την ενίσχυση ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από ένα πρόγραμμα παρέμβασης, με στόχο την ένταξη μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες στην κανονική σχολική τάξη

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο χώρο της ενταξιακής παιδαγωγικής. Οι κύριοι στόχοι της είναι δύο: α) η εισαγωγή της εκπαιδευτικής παρέμβασης ενταξιακής φιλοσοφίας του Προγράμματος «Δώρα και Άκης» σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία στην Ελλάδα και β) η αποτίμηση των πιθανών επιδράσεων του στις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης διαπροσωπικών προβλημάτων των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις εφαρμογής κατά τα σχολικά έτη 2010-2015 σε σχολικές τάξεις δημόσιων Δημοτικών Σχολείων που είχαν τμήματα ένταξης σε Αττική και Λάρισα. Συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 326 παιδιά ηλικίας 7-11 ετών και 33 παιδιά με Ε.Ε.Α. που φοιτούσαν παράλληλα σε τμήματα ένταξης, της ίδιας ηλικίας. Η έρευνα χωρίστηκε σε τρεις φάσεις εφαρμογής. Η Α΄ φάση ήταν η πιλοτική εφαρμογή. Στη Β΄ φάση εκπαιδεύτηκαν οι δάσκαλοι των τμημάτων ένταξης ενώ στη Γ΄ φάση οι δάσκαλοι των τμημάτων ένταξης μαζί με τους δασκάλους των τάξεων από έξι δίωρα η κάθε ομάδα. Σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current thesis is part of the field of inclusive education. Its main objectives are twofold: a. the introduction of the educational intervention approach of the "Dora and Akis" Program in public elementary schools in Greece, and b. the assessment of its possible effects on social skills and solving problems of interpersonal problems of children with special educational needs.The survey was carried out in three phases of implementation during the school years 2010-2015 in classes of public primary schools with integration in Attica and Larissa. Participants in the survey were 326 children of age 7-11 years old and 33 children with special educational needs, who attended parallel integration classes of the same age. The survey was divided into three application phases. The first phase was pilot application. During the second phase, the teachers of the integration sections and during the third phase the teachers of the integration sections together with the teachers of the classes wer ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46198
ND
46198
Εναλλακτικός τίτλος
Development of psycho-pedagogical actions to strengthen individual and social Skills through an intervention program aimed at integrating students with particular difficulties in ordinary school class
Συγγραφέας
Αλεξανδρή, Αγλαΐα Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κουρκούτας Ηλίας
Αλευριάδου Αναστασία
Κυπριωτάκη Μαρία
Τριλίβα Σοφία
Βλάχου Αναστασία
Σούλης Σπυρίδων - Γεωργία
Σαρρής Δημήτρης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική επάρκεια; Κοινωνικές δεξιότητες; Αυτοαντίληψη; Κλίμα σχολικής τάξης; Μαθητές µε Ε.Ε.Α.; Μαθητές χωρίς Ε.Ε.Α.
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
521 σ., εικ., πιν., γραφ.