Μελέτη συμπλόκων ρηνίου ως νέων αντικαρκινικών παραγόντων

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή σχεδιάστηκαν, συντέθηκαν και χαρακτηρίστηκαν πλήρως νέα σύμπλοκα του ρηνίου τόσο στην οξειδωτική βαθμίδα (V) όσο και στην οξειδωτική βαθμίδα (Ι) και μελετήθηκαν ως προς την αντικαρκινική τους δράση.Στην πρώτη κατηγορία συμπλόκων του ρηνίου που μελετήθηκε, ανήκουν σύμπλοκα στην οξειδωτική βαθμίδα (V) του γενικού τύπου ReO(SNO)(NN) (κατηγορία 1), όπου SNO είναι ο τριδοτικός υποκαταστάτης Ν-(2-μερκαπτοπροπιονυλ)γλυκίνη (CH3-SNO) ή Ν-(2-μερκσπτοακετυλ)γλυκίνη (SNO) και ΝΝ o διδοτικός υποκαταστάτης 2,2’-διπυριδίνη (bpy), ή 7-φθοροδιπυριδο[3,2-a:2΄,3΄-c]φαιναζίνη (F-dppz), ή βενζο[i]διπυριδο[3,2-a:2',3'-c]φαιναζίνη (dppn), όπου το F-dppz και dppn είναι μόρια – παρεμβολείς. Τα οξορρηνικά σύμπλοκα με τη bpy, (ReO(CH3-SNO)(bpy) και ReO(SNO)(bpy)) χρησιμοποιήθηκαν ως ενώσεις αναφοράς.Όλα τα οξορρηνικά σύμπλοκα (ReO(CH3-SNO)(bpy), ReO(SNO)(bpy), ReO(CH3-SNO)(F-dppz) ReO(SNO)(F-dppz), ReO(CH3-SNO)(dppn)) συντέθηκαν με αντίδραση του πρόδρομου συμπλόκου ReOCl3(PPh3) ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this PhD thesis, novel rhenium complexes were designed, synthesized and characterized in oxidation states (V) and (I) and were studied for their antitumor activity.In the first category, the rhenium complexes belong to the oxidation state (V) and their general formula is ReO(SNO)(NN) (category 1), where SNO is the tridentate ligand N-(2-mercaptopropionyl)glycine (CH3-SNO) or N-(2-mercaptoacetyl)glycine (SNO) and the NN bidentate ligand is the 2,2'-bipyridine (bpy) or 7-fluorodipyrido[3,2-a:2΄,3΄-c]-phenazine (F-dppz), or benzo[i]bipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine (dppn), where F-dppz and dppn are intercalators. The complexes with bpy, ReO(CH3-SNO)(bpy) and ReO (SNO) (bpy) were used as reference compounds.All of the oxorhenium complexes (ReO(CH3-SNO) (bpy), ReO(SNO)(bpy), ReO(CH3-SNO)(F-dppz), ReO(SNO)(F-dppz) and ReO(CH3-SNO)(dppn)) were synthesized by reacting the ReOCl3(PPh3)2 precursor with the tridentate and the bidentate ligand in methanol in good yields (70 – 80%). The complexes ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46150
ND
46150
Εναλλακτικός τίτλος
Study of rhenium complexes as new anticancer agents
Συγγραφέας
Ρούπα, Ιωάννα Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τσοτίνης Ανδρέας
Παπαδόπουλος Μηνάς
Πιρμεττής Ιωάννης
Μαράκος Παναγιώτης
Πουλή Νικολαΐς
Πελεκάνου Μαρία
Παραβατού Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Σύμπλοκα; Ρήνιο; Δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ; Ενδοπαρεμβολή; Καρκίνος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 148 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.