Παρασκευή, απομόνωση, χαρακτηρισμός και αλληλεπίδραση με RNA της πρωτεΐνης La μέσω φασματοσκοπίας NMR

Περίληψη

Η πρωτεΐνη La είναι μία πυρηνική πρωτεΐνη που περιγράφηκε για πρώτη φορά στον άνθρωπο ως αυτο-αντιγόνο σε ασθενείς που έπασχαν από Ερυθυματώδη Λύκο (Systemic Lupus Erythematosus) και σύνδρομο Sjögren. Αποτελεί την πρώτη πρωτεΐνη της υπεροικογένειας των LARP που περιγράφηκε. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού, καθώς σχηματίζει ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σύμπλοκα μεποικιλία διαφορετικών μορίων RNA. Βασικός ρόλος της πρωτεΐνης La είναι η προστασία του UUU-3΄-OH άκρου των μεταγράφων της RNAP III, όπως των pre-tRNA κατά τη διάρκεια της βιογένεσής τους και η σωστή αναδίπλωσή τους στο χώρο. Η πρωτεΐνη La είναι συντηρημένη σε διάφορους οργανισμούς και εμφανίζει κοινή οργάνωση των επικρατειών. Το Ν-τελικό άκρο αποτελείται από τις επικράτειες LaM και RRM1, ενώ το C-τελικό της άκρο ποικίλει σε μέγεθος και αλληλουχία. Το C-τελικό άκρο της ανθρώπινης πρωτεΐνης La και της πρωτεΐνης La του οργανισμού Dictyostelium discoideum περιλαμβάνει ένα δεύτερο μοτίβο RRM, το RR ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La protein is located in the nucleus and was first described as an auto-antigen in patients suffering from rheumatic systemic lupus erythematosus and Sjögren syndrome. It was the first protein of the LARPs superfamily to be described. La plays an important role in the physiological function of the organism, because it forms ribonucleoprotein complexes with a variety of different RNA molecules. La has a key role in biogenesis of the RNAP III transcripts such as pre-tRNAs by protecting their UUU-3΄-OH end from exonucleases and in the adoption of the correct folding. La protein is conserved in various organisms and displays a common organization of its domains. The N-terminal domain consist of LaM and RRM1, while the C-terminal end varies in size and sequence. The C-terminal from human La and from Dictyostelium discoideum consist of an additional RRM motif, RRM2α, and a C-terminus unstructured region.This dissertation presents the design, the expression and the isolation of the individual ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45909
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45909
ND
45909
Εναλλακτικός τίτλος
Expression, purification, characterization and RNA interaction of La protein using NMR spectroscopy
Συγγραφέας
Αργυρίου, Αικατερίνη του Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Ομάδα Μοριακής Προσομοίωσης και NMR Φασματοσκοπίας
Εξεταστική επιτροπή
Σπυρούλιας Γεώργιος
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Τοπούζης Σταύρος
Παπαπετρόπουλος Ανδρέας
Λάμαρη Φωτεινή
Πουλάς Κωνσταντίνος
Φουστέρης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτεΐνη La
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
357 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)