Σημασία του βακτηρίου Salmonella enterica subsp. diarizonae στο διαρροϊκό σύνδρομο των αρνιών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εστιάζεται στην αξιολόγηση του ρόλου του βακτηρίου Salmonella enterica subsp. diarizonae στην αιτιολογία του διαρροϊκού συνδρόμου των αρνιών και αποσκοπεί ειδικότερα: (α) στη μελέτη της έκτασης της μόλυνσης από S. enterica subsp. diarizonae σε εκτροφές προβάτων με κλινικά περιστατικά διαρροϊκού συνδρόμου των αρνιών και (β) στη μελέτη της παθογένειας της μόλυνσης από S. enterica subsp. diarizonae για τα αρνιά. Η διατριβή χωρίζεται σε τρία κεφάλαια και ακολουθεί η Γενική Συζήτηση. Στο Κεφάλαιο Ι, ανασκοπείται η σχετική βιβλιογραφία. Το Κεφάλαιο υποδιαιρείται σε τρία τμήματα. Στο τμήμα Α, ανασκοπείται συνοπτικά η βιβλιογραφία σχετικά με την ταξινόμηση και της ονοματολογία του γένους Salmonella. Στο τμήμα Β, ανασκοπείται η βιβλιογραφία η σχετική με τις λοιμώξεις από Salmonella στα πρόβατα. Στο τμήμα Γ, ανασκοπείται η βιβλιογραφία η σχετική με τις λοιμώξεις από Salmonella enterica subsp. diarizonae σε ζώα. Στο Κεφάλαιο II, μετά από σύντομη παρουσίαση του βακτηρίου S. ente ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis focuses in the study of infection of lambs by Salmonella enterica subsp. diarizonae, by performing work in the field and in an experimental setting. The general objective of the thesis is to increase available knowledge regarding gastrointestinal infections of lambs, particularly caused by S. enterica subsp. diarizonae. Specific objectives of the thesis are as follows: (i) the investigation of the extent of infection of lambs by S. enterica subsp. diarizonae in sheep farms with the clinically evident diarrhoeic syndrome in lambs and (ii) the evaluation of the potential pathogenicity of S. enterica subsp. diarizonae for lambs. The thesis is divided into three chapters followed by the General Discussion. In Chapter I, the relevant literature is reviewed. The Chapter is subdivided into three Parts. In Part A, the literature about the taxonomy and nomenclature of Salmonella is briefly reviewed. In Part B, the literature about Salmonella infections of sheep is presented. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46017
ND
46017
Εναλλακτικός τίτλος
Significance of Salmonella enterica subsp. diarizonae in the diarrhoeic syndrome of lambs
Συγγραφέας
Χατζόπουλος, Δημήτριος Χρήστος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Φθενάκης Γεώργιος
Μπιλλίνης Χαράλαμπος
Αθανασίου Λαμπρινή
Αμοιρίδης Γεώργιος
Γκουλέτσου Παγώνα
Μαυρογιάννη Βασιλική
Lacasta Delia
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Σαλμονέλλα; Διαρροϊκό σύνδρομο; Αρνιά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
95 σ., εικ., πιν., γραφ.