Μελέτη της επιδημιολογίας και της οικολογίας των Αναπλασμάτων ( πρώην Ερλίχιες): προσδιορισμός των φυσικών ξενιστών, ανίχνευση και χαρακτηρισμός των παθογόνων σε υπόδοχα, μεταβιβαστές και στον άνθρωπο στην Ελλάδα και την Κύπρο

Περίληψη

Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που ασχολήθηκε με την ανίχνευση του παθογόνου της ανθρώπινης κοκκιοκυτταρικής αναπλάσμωσης και των αναπλασμάτων γενικότερα τόσο στην Κρήτη όσο και στην Κύπρο. Από τα συμπεράσματα προκύπτει ότι τα παθογόνα υπάρχουν και ευδοκιμούν και στα δύο νησιά της Μεσογείου, τόσο στον ανθρώπινο πληθυσμό, όσο και σε ζώα (κτηνοτροφικής σημασίας και μη) και σε κρότωνες. Οι αίγες, τα πρόβατα, τα αγρινά, οι λαγοί και οι αλεπούδες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως φυσικοί ξενιστές των αναπλασμάτων γενικότερα. Δεν ανιχνεύθηκε A. phacogyctophilum σε κάποιο είδος κρότωνα, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρουσία του κρότωνα I. ricinus ήταν ελάχιστη στην Κύπρο ενώ στην Κρήτη δεν ανιχνεύθηκε καθόλου. Η πιθανότητα το παθογόνο να μεταδίδεται με άλλο είδος κρότωνα θα πρέπει να εξετασθεί. Η παρούσα μελέτη συνιστά την πρώτη αναφορά, σε παγκόσμιο επίπεδο, λοίμωξης ανθρώπου από στέλεχος του A. ovis που μέχρι πρόσφατα θεωρείτο ότι μολύνει μονάχα ζώα. Για πρώτη φορά αναφέρθηκαν περιστατικά λοίμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This is the first study that deals with the detection of human granulocytic anaplasmosis and of anaplasma sp. in general in Crete and in Cyprus. The conclusion is that pathogens exist and flourish in the two islands of Mediterranean, so much in the human population, as long as also in animals (of veterinary importance or not) and in ticks. Goats, sheep, mouflon, hares and foxes could be considered as natural hosts of anaplasma sp. in general. A. phacogyctophilum was not detected in any tick species, but it must be stated that the presence of the tick I. ricinus was minimal in Cyprus while in Crete it was not detected at all. The possibility that the pathogen is transmitted by other tick species should be examined. The present study deals with the first report, worldwide, of human infection by A. ovis that up to now was recently considered to infect animals only. For the first time we reported incidents of infection from Anaplasma spp and A. phacogyctophilum in Crete and in Cyprus. For ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24859
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24859
ND
24859
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the epidemiology and ecology of anaplasmataceae (ex ehrlichiae): specification of natural hosts, identification and characterization of the pathogens ih hosts, carriers and in human in Greece and Cyprus
Συγγραφέας
Χοχλάκης, Δημοσθένης (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσελέντης Ιωάννης
Γκίκας Αχιλλέας
Αντωνίου Μαρία
Καλμαντή Μαρία
Παπαδάκη Ελένη
Σκούλικα Ευσταθία
Ψαρουλάκη Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πτηνά; Άνθρωπος; Κρότωνες; Άγρια ζώα; Ζώα κτηνοτροφικής σημασίας; Κύπρος; Κρήτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
182 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)