Το όραμα των Ελλήνων για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από το Νεοελληνικό Διαφωτισμό έως τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της «εικόνας» των Ελλήνων για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) την περίοδο από τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκε το συμβολικό περιεχόμενο αυτής της «εικόνας», η διαδικασία, οι φορείς και τα μέσα «κατασκευής» της, η λειτουργία, οι μεταλλάξεις και οι προσαρμογές της στις ανάγκες της ελληνικής ιστορικής συγκυρίας του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα καθώς και η επιρροή της στη διαμόρφωση πολιτικών και κοινωνικών συμπεριφορών και ταυτοτήτων. Η εικόνα της Αμερικής ακολούθησε ουσιαστικά την πορεία συγκρότησης του ελληνικού έθνους-κράτους, «εργαλειοποιήθηκε» στον ελληνικό δημόσιο Λόγο, προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες, τους προβληματισμούς, τα διλήμματα και προτάγματα της εκάστοτε ιστορικής περιόδου και συναρθρώθηκε με δύο κομβικής σημασίας ζητήματα για τον Ελληνισμό: Το πρώτο ήταν η πολιτειακή οργάνωση και εξέλιξη των πολιτικών θεσμών και το δεύτερο το ζήτημα συγκρότησης της ελληνικής εθνικής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was the study of the Greek “image” of the United States of America (USA) from the Neo-Hellenic Enlightenment until the First World War. In particular, the symbolic content of this “image”, its process, agents and means of “construction”, its function, mutations and adaptations to the needs of the Greek historical context of the 19th and early 20th century, as well as its influence on the shaping of political and social behaviors and identities. The image of America followed the course of construction of the Greek nation-state. This image “was instrumentalised” in the Greek public discourse, it was adapted to the peculiarities, concerns and dilemmas of each historical period and was interlinked with two crucial issues for Hellenism: The first was the state organization and the evolution of the Greek political institutions, and the second was the issue of the formation of the Greek national identity and the dilemma of its placement between the dipole “East” ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46016
ND
46016
Εναλλακτικός τίτλος
The Greek vision of the United States of America, from the Neo-Hellenic Enlightenment until the First World War
Συγγραφέας
Διώγος, Κωνσταντίνος Γεωργίου
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γούναρης Βασίλειος
Μουρέλος Ιωάννης
Χασιώτης Λουκιανός
Πεχλιβάνος Μιλτιάδης
Χρυσανθόπουλος Μιχάλης
Καρβουναράκης Θεοδόσης
Πεχλιβάνος Μιλτιάδης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; ΗΠΑ ( Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ); Βόρεια Αμερική; Σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ; Μετανάστες, Έλληνες; Μεταναστευτική ουτοπία; Μεταναστευτική δυστοπία; Εικόνα Αμερικής; Εικόνα του άλλου; Ελληνοαμερικανικές σχέσεις; Αμερικάνικη ιστορία; Αμερικάνικη κοινωνία; Προτεσταντισμός; Α' Παγκόσμιος Πόλεμος; Νεότερη ελληνική ιστορία; Αμερικάνοι μισσιονάριοι; Κοραής, Αδαμάντιος; Εμφύλιος ΗΠΑ; Ισπανοαμερικανικός Πόλεμος 1898; Νεωτερικότητα; Νεοελληνικός διαφωτισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., χαρτ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα