Η επίδραση της ρύθμισης του ξηρού βάρους βάσει υπερηχογραφικού ελέγχου των πνευμόνων στην 24ωρη αορτική πίεση και την αρτηριακή σκληρία ασθενών υπό αιμοκάθαρση

Περίληψη

Ο επιπολασμός της Αρτηριακής Υπέρτασης (ΑΥ) στους ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο τελικού σταδίου υπολογίζεται σε 85% και ο κύριος παθοφυσιολογικός μηχανισμός της ΑΥ είναι η αδυναμία ομοιοστατικού ελέγχου του ισοζυγίου νατρίου και ύδατος. Η μείωση της υδατικής υπερφόρτωσης είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ), αλλά τα κλινικά κριτήρια για την εκτίμηση του ξηρού βάρους (ΞΒ) είναι ανακριβή, παρά την ευρεία χρήση τους. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να εξετάσει την επίδραση της μείωσης του ΞΒ καθοδηγούμενη από υπερηχογραφικό έλεγχο των πνευμόνων στην περιπατητική βραχιόνια και αορτική συστολική (ΣΑΠ) και διαστολική ΑΠ (ΔΑΠ), τις παραμέτρους αρτηριακής σκληρίας και τους υπερηχοκαρδιογραφικούς δείκτες. Αυτή η διδακτορική διατριβή αποτελεί μια απλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή με παράλληλες ομάδες και συμπεριέλαβε 71 ενήλικες (>18 ετών) ασθενείς υπό αιμοκάθαρση με ΑΥ, οι οποίοι ήταν κλινικά ευογκαιμικοί με τα συνήθη κλινικά κριτήρια και οι οποί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Prevalence of hypertension in patients undergoing hemodialysis is estimated at 85% and the main pathophysiologic mechanism is their inability to maintain sodium and volume control. Reduction of volume overload is fundamental for blood pressure (BP) control, but clinical criteria to estimate dry-weight are inaccurate, despite its widespread use. The aim of this doctoral thesis was to examine the effect of dry-weight reduction with a lung-ultrasound-guided strategy on ambulatory brachial and central systolic (SBP) and diastolic BP (DBP), as well as on arterial stiffness parameters and echocardiographic indices in hypertensive hemodialysis patients. This study followed a single-blind, randomized, parallel-group design and included 71 adult (>18 years) hemodialysis patients with hypertension that were clinically euvolemic with standard clinical criteria and provided written informed consent. Hypertension diagnosis was based on mean home BP values ≥135/85 mmHg. Patients were randomized in t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45710
ND
45710
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of a dry-weight probing guided by lung ultrasound on 24hour aortic blood pressure and arterial stiffness in hemodialysis patients
Συγγραφέας
Λουτράδης, Χαράλαμπος Νικόλαος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Νεφρολογική Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης
Εξεταστική επιτροπή
Σαραφίδης Παντελεήμων
Παπαγιάννη Αικατερίνη
Ευστρατιάδης Γεώργιος
Βασιλικός Βασίλειος
Καραγιάννης Αστέριος
Λιακόπουλος Βασίλειος
Παπαδόπουλος Χριστόδουλος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αιμοκάθαρση; Αρτηριακή υπέρταση; Ξηρό βάρος; Υπερηχογράφημα πνευμόνων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
347 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα