Ανάπτυξη μεθόδου δυναμικής βελτιστοποίησης ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων πλοίων

Περίληψη

Το αντικείμενο αυτής της Διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου για τη δυναμική βελτιστοποίηση σύνθεσης, σχεδιασμού και λειτουργίας (Synthesis, Design and Operation, SDO) ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων πλοίων. Η συνήθης πρακτική της σύνθεσης, του σχεδιασμού και της λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων, ειδικά στη ναυτιλία, βασίζεται συνήθως σε συγκεκριμένους κανόνες καθώς και στην εμπειρία του σχεδιαστή. Επιπλέον, το σύστημα συχνά σχεδιάζεται σε πλήρες φορτίο υπό τη θεώρηση λειτουργίας σταθερής κατάστασης, ενώ η ‒εκτός σημείου σχεδιασμού‒ δυναμική συμπεριφορά του λαμβάνεται υπόψη μόνο αφότου το σύστημα έχει ήδη σχεδιαστεί. Στόχος αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας είναι ο καθορισμός των τεχνο‒οικονομικά βέλτιστων λύσεων για τη σύνθεση, τον σχεδιασμό και τη λειτουργία ενεργειακών συστημάτων πλοίων, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι διάφορες απαιτήσεις πρόωσης, ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας. Πραγματικά δυναμικά χαρακτηριστικά, όπως οι χρόνο‒ και χώρο‒μεταβαλλόμε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this thesis is the development of a method for the dynamic synthesis, design and operation (SDO) optimization of ship energy systems. The common practice of synthesis, design and operation of energy systems, especially in the marine industry, is usually based on previous experience and rule-of-thumb criteria. Furthermore, the system is often designed at full load and steady state operation is assumed, while the off-design or dynamic behavior is considered only after the system is fixed. The subject of this research activity is the determination of techno-economic optimal solutions for the SDO of marine energy systems, in order to fully cover the various energy demands for propulsion, electricity and thermal energy. Real‒life dynamic elements such as time and space varying operational requirements with respect to weather conditions and time varying loads are incorporated to the performance models of the components and consequently to the performance of the integrated ship ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45700
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45700
ND
45700
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a method for dynamic optimization of integrated energy systems of ships
Συγγραφέας
Τζώρτζης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Φραγκόπουλος Χρίστος
Κυρτάτος Νικόλαος
Γιαννάκογλου Κυριάκος
Καϊκτσής Λάμπρος
Λυρίδης Δημήτριος
Παπαδόπουλος Χρήστος
Πολίτης Γεράσιμος
Σαρίμβεης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Δυναμική βελτιστοποίηση; Ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα πλοίου; Βελτιστοποίηση σύνθεσης; Βελτιστοποίηση σχεδιασμού; Βελτιστοποίηση λειτουργίας; Διαχρονική βελτιστοποίηση; Ενεργειακά συστήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
2, x, 269 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)