Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης για διδάσκοντες φυσικών επιστημών βασισμένο στην Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο τον σχεδιασμό ενός συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο σύστημα αυτό αξιολόγησης, για την περιγραφή της γνώσης και των πρακτικών του εκπαιδευτικού, επιλέχθηκε ως θεωρητική βάση η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου. Με βάση την ΠΓΠ διαμορφώθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης του συστήματος, οι πτυχές της διδασκαλίας που εντάσσονται σε κάθε κριτήριο και για τις οποίες ο αξιολογητής, στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος, καλείται να συλλέξει δεδομένα ώστε να εξάγει συμπεράσματα. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας αναδείχτηκε η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου το οποίο αφορά κυρίως τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί. Η ΠΓΠ είναι η πιο σύγχρονη και αποδεκτή έννοια μεταξύ ερευνητών και εκπαιδευτικών για την περιγραφή της γνώσης του εκπαιδευτικού η οποία θεωρείται ότι αντανακλάται στην πρακτική του. Ως εκ τούτου η ΠΓΠ μπορεί να αποτελέσει κοινή βάση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral dissertation aims at designing an evaluation system for science teachers in secondary education. Pedagogical Content Knowledge (PCK) was selected as the theoretical basis for describing teachers’ knowledge and practices. The evaluation criteria and the aspects of teachers’ practices that are included in each criterion were then formulated based on PCK. Within the context of this evaluation system, what is required from the evaluator is to collect data from these aspects of teachers’ practices and draw conclusions. The literature indicates the need for formulating a commonly accepted framework which mainly addresses the criteria by which teachers are evaluated. PCK is considered as the most contemporary and widely accepted concept among researchers in terms of describing teacher’s knowledge as well as the ways in which this knowledge is reflected in teacher’s practice. Therefore, it can be used as a common basis between researchers and teachers for developing criter ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45661
ND
45661
Εναλλακτικός τίτλος
Development and implementation of an evaluation system for science teachers based on Pedagogical Content Knowledge
Συγγραφέας
Σοφιανίδης, Άγγελος Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καλλέρη Μαρία
Χρυσάφης Κωνσταντίνος
Κώτσης Κωνσταντίνος
Πολάτογλου Χαρίτων
Μολοχίδης Αναστάσιος
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών; Πρακτικές διδασκαλίας στις φυσικές επιστήμες; Αντιλήψεις μαθητών; Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου (ΠΓΠ); Σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
236 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.