Κλινική και εμβιομηχανική μελέτη των ανάστροφα λοξών καταγμάτων του ισχίου

Περίληψη

ΣκοπόςΗ κλινική μελέτη και αξιολόγηση ασθενών με ανάστροφα λοξό κάταγματης περιοχής του ισχίου που χειρουργήθηκαν με ενδομυελική ήλωση ισχίουμε βραχύ και μακρύ ήλο. Στόχος είναι να διευκρινιστεί εάν υφίσταταιδιαφορά μεταξύ των δύο ακολουθούμενων μεθόδων θεραπείας και ανυπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της μιας έναντι τηςάλλης θεραπευτικής μεθόδου. Επίσης να διαπιστωθεί εάν υφίσταταιδιαφορά ανάμεσα στους ασθενείς που χειρουργήθηκαν με τη μία ή τηνάλλη μέθοδο στη μετεγχειρητική φυσική τους δραστηριότητα.Υλικό και μέθοδος1ο μέρος: Μελετήθηκαν 80 ασθενείς με ανάστροφα λοξό κάταγμα τουισχίου ως αποτέλεσμα χαμηλής βίας κάκωσης. Εξαιρέθηκαν ασθενείς μευποκείμενη νευρομυϊκή νόσο, ετερόπλευρο χειρουργημένο ισχίο καιπαθολογικό κάταγμα όπως επίσης νεότερης ηλικίας ασθενείς με τέτοιοκάταγμα αποτέλεσμα υψηλής βίας κάκωσης. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σεδύο ομάδες, ομάδα Α (40 ασθενείς με μέση ηλικία τα 81 έτη) και ομάδα Β(40 ασθενείς με μέση ηλικία τα 79 έτη) ανάλογα με τη θεραπεία πουεφ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

AimThe clinical study and evaluation of the patients suffered by reverseobliquity pertrochanteric fracture who were treated with intramedullarynailing (short or long nail). Our purpose is to clarify if there is any differencebetween the two treatment methods, the advantages and disadvantages ofeach method. Furthermore, to note if there is any difference between thosetwo methods of treatment with respect of the postoperative physical activityof the patients.Material and methods1st part: We studied 80 patients with reverse obliquity pertrochantericfracture after a low energy injury. Patients with neuromuscular diseases,contralateral operated hip and pathological fracture as well as youngerpatients with similar fracture pattern after high energy injury were excluded.We divided the patients into two groups, group A (40 patients with mean age81 yo) and group B (40 patients with mean age 79 yo) according to theirtreatment. The patients of group A were operated with intramedullary nailingwith ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45481
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45481
ND
45481
Εναλλακτικός τίτλος
Clinical and biomechanical study of the reverse obliquity hip fractures
Συγγραφέας
Γαλανόπουλος, Ιωάννης του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Κοντογεωργάκος Βασίλειος
Μαυρογένης Ανδρέας
Παπαγγελόπουλος Παναγιώτης
Σαββίδου Όλγα
Κουλουβάρης Παναγιώτης
Παπακωνσταντίνου Ολυμπία
Φιλιππιάδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Κατάγματα ισχίου; Γαλανόπουλος Ιωάννης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
96 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)