Ο ρόλος των κινήτρων εργασίας και η επίδραση ψυχολογικών χαρακτηριστικών στη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της μορφής παρακίνησης στην εργασία και ψυχολογικών χαρακτηριστικών και η σχέση τους με τη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους λόγους συμμετοχής στην επιμορφωτική διαδικασία. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής πραγματοποιήθηκε αρχικά δευτερογενής έρευνα, ώστε να αποσαφηνιστούν έννοιες όπως επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, παρακίνηση στην εργασία και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες όπως άγχος, κατάθλιψη, αυτοεκτίμηση και προσωπικότητα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά την ελληνική επικράτεια με τη μορφή ερωτηματολογίου που διερευνούσε τις αντιλήψεις των ερωτώμενων για την επιμόρφωσή τους (αποτελεσματικότητα, επιμορφωτικές ανάγκες και λόγους συμμετοχής), την ικανοποίηση των τριών ψυχολογικών αναγκών (αυτονομία, επάρκεια και διαπροσωπικές σχέσεις) στην εργασία τους και τη μορφή παρακίνησης στην εργασ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this dissertation is to investigate the form of work motivation, psychological characteristics and their relation to the lifelong learning of primary and secondary education teachers. It also investigates the reasons for participation in the reforming process. Thus, in the context of this dissertation, extensive secondary research was initially carried out to clarify concepts such as professional development of teachers, motivation at work as well as other psychological factors such as anxiety, depression, self-esteem and personality. Next, a primary survey was conducted among primary and secondary education teachers across the Greek territory in the form of a questionnaire exploring the perceptions of respondents concerning their training (effectiveness, training needs and motivation for participation to training courses), satisfaction of three psychological needs (autonomy, competence, interpersonal relationships) in their work and the form of work motivation. As noted abo ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45460
ND
45460
Εναλλακτικός τίτλος
The role of work incentives and the effect of psychological characteristics on lifelong learning of primary and secondary school teachers
Συγγραφέας
Κυριατζάκου, Κωνσταντία Κίμων
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Σιπητάνου Αθηνά
Σίμος Γρηγόριος
Αντωνίου Χρήστος
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
Μπίκος Κωνταντίνος
Βαλκάνος Ευθύμιος
Ζμας Αριστοτέλης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επαγγελματική ανάπτυξη; Επιμόρφωση; Παρακίνηση στην εργασία; Ικανοποίηση των τριών ψυχολογικών αναγκών στην εργασία; Αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης; Προσωπικότητα; Ψυχολογικοί παράγοντες (άγχος, κατάθλιψη, αυτοεκτίμηση); Εμπλοκή στην εργασία; Κίνητρα συμμετοχής στην επιμόρφωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 581 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα