Εμπειρική διερεύνηση της διευρυμένης κοινωνικής κατανόησης στην τυπική ανάπτυξη και στον αυτισμό

Περίληψη

Σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ της κοινωνικής κατανόησης και της κοινωνικής συμπεριφοράς στην τυπική ανάπτυξη και στον αυτισμό. Συγκεκριμένα έχει βρεθεί ότι τα παιδιά τα οποία σημειώνουν υψηλότερη επίδοση σε έργα για τη μέτρηση της κοινωνικής κατανόησης είναι περισσότερο δημοφιλή στις σχέσεις τους με φίλους στο σχολείο, επιδεικνύουν υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους και εμφανίζουν λιγότερες δυσκολίες στην εφαρμογή της κοινωνικής κατανόησης στην καθημερινή ζωή. Όμως σε αυτές τις έρευνες έχει χορηγηθεί ένα περιορισμένος αριθμός έργων για την κοινωνική κατανόηση. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση της κοινωνικής κατανόησης και της σχέση της με την κοινωνική συμπεριφορά από μία διευρυμένη αναπτυξιακή σκοπιά. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο μελέτες. Στη Μελέτη 1 εκτιμήθηκε η ανάπτυξη της κοινωνικής κατανόησης σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη ηλικίας 7-10 ετών, ενώ στη Μελέτη 2 συγκρίθηκε η κοινωνική κατανόηση σε παιδιά με τυπική ανά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

According to recent research, social understanding relates to social behaviour both in typical development and in autism. In particular, research findings indicate that children who perform better at social understanding tasks enjoy more popularity with their friends at school, demonstrate a higher level of social skills in their interactions with their peers and face fewer difficulties in applying social understanding in everyday life. However, these research projects only administered a limited number of social understanding tasks.The purpose of this dissertation was to explore social understanding and its relationship with social behaviour from a broad development point of view. To this end, two studies were conducted. Study 1 assessed the development of social understanding in children with typical development, between 7 and 10 years old, while Study 2 compared the social understanding of children with typical development to that of children with autism, between 7 and 11 years old. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45327
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45327
ND
45327
Εναλλακτικός τίτλος
Empirical investigation of expanded social understanding in typical development and autism
Συγγραφέας
Σακουλογέωργα-Κωστάκη, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος
Μαυροπούλου Σοφία
Μισαηλίδη Πλουσία
Νικολαραΐζη Μαγδαληνή
Σταυρούση Παναγιώτα
Μπονώτη Φωτεινή
Παντελιάδου Σουζάνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική κατανόηση; Αυτισμός; Ανάπτυξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviiii, 453 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)