Ανάλυση χρονικών και χωρικών προτύπων επιδημικών δεδομένων: η περίπτωση της πανδημίας γρίπης Α(Η1Ν1) στην Ελλάδα

Περίληψη

Οι μεταδιδόμενες ασθένειες συνεχίζουν να προκαλούν επιδημίες λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις και προσβάλλοντας σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. Συχνά, εποχιακές επιδημίες, όπως η γρίπη A(H1N1)pdm09, προκαλούν δεκάδες θανάτους. Ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι: η κατανόηση του φαινομένου μίας επιδημίας, η χωροχρονική της εξέλιξη καθώς και οι επιπτώσεις της στον πληθυσμό ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι άσκησης πολιτικής υγείας, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες πολιτικές για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών επιδημιών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πραγματοποιήθηκε χωρική στατιστική ανάλυση και χαρτογράφηση επιδημικών δεδομένων και πιο συγκεκριμένα της πανδημικής γρίπης A(H1N1)pdm09. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται χωρικά δεδομένα θανάτων, κρουσμάτων, μαθητικών απουσιών και κλειστών σχολείων με τις κατάλληλες κάθε φορά μεθόδους χωρικής ανάλυσης και γεωστατιστικής. Η ανωτέρω γρίπη εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα κατά τη χρονική περίοδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Communicable diseases continue to cause epidemics taking large dimensions and offending an important part of the population. Often, seasonal epidemics such as influenza A(H1N1)pdm09 cause dozens of deaths. The main objective of this doctoral thesis is the understanding of the phenomenon of an epidemic, its spatiotemporal evolution and its implications for the public to inform health policy practitioners in order to take appropriate measures and implement applicable policies to better prevent and respond to future epidemics. To accomplish this goal, spatial statistical analysis and mapping of epidemiological data of pandemic influenza A(H1N1) pdm09 was carried out. To achieve this, spatial data on deaths, incidents, school absenteeism, and closed schools are analyzed with the appropriate spatial analysis and geostatistics. Influenza A(H1N1) pdm09 spread rapidly in the period 2009 - 2010 and was a difficult management point both to the medical staff and infrastructure as well as to polic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44077
ND
44077
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of temporal and spatial patterns in epidemic data: the case of pandemic influenza A(H1N1) in Greece
Συγγραφέας
Δούκισσας, Λεωνίδας του Ανδρέας
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Τμήμα Γεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Καλογήρου Σταμάτης
Δελλαδέτσιμας Παύλος Μαρίνος
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
Πολυχρονόπουλος Ευάγγελος
Τσάτσαρης Ανδρέας
Σουλακέλλης Νικόλαος
Τραγάκη Αλεξάνδρα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Χωρική στατιστική ανάλυση; Γρίπη A(H1N1)pdm09
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, iv, 242 σ. , πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)