Επίπεδα νευροτενσίνης (NT), εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης (CRH) και ιντερλευκίνης-33 (IL-33) στον ορό ασθενών με δερματική μαστοκυττάρωση (ΔΜ) και η επίδρασή τους στην ενεργοποίηση των ανθρωπίνων καλλιεργούμενων μαστοκυττάρων

Περίληψη

Σκοπός. Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε με σκοπό τη διερεύνηση: α) της επίδρασης της νευροτενσίνης (ΝΤ), της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης (CRH) και της ιντερλευκίνης-33 (IL-33) στον τρόπο με τον οποίο τα ανθρώπινα καλλιεργούμενα μαστοκυττάρα απελευθερώνουν ουσίες, όταν καλλιεργηθούν σε υλικό εμπλουτισμένο ή όχι με ιντερλευκίνη-4 (IL-4). Επίσης, β) την επίδραση των παραπάνω ουσιών και των συνδυασμών τους στη γονιδιακή έκφραση, ενδοκυττάρια σύνθεση και εξωκυττάρια απελευθέρωση της ιντερλευκίνης-31 (IL-31) από τα διεγερμένα μαστοκύτταρα όταν καλλιεργούνται σε υλικό εμπλουτισμένο ή όχι με ΙL-4 και ευαισθητοποιηθούν ή όχι με IgE/anti-IgE. Τελευταίος στόχος της παρούσας μελέτης αποτέλεσε γ) η μέτρηση των επιπέδων της NT, της CRH και της IL-33 στον ορό ασθενών με δερματική μαστοκυττάρωση (ΔΜ).Χαρακτηριστικά κυττάρων και ατόμων τα οποία μελετήθηκαν και μέθοδοι. Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε κυτταρική σειρά ανθρώπινων λευχαιμικών μαστοκυττάρων (human LAD2 cells), η οποία χορηγήθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective: The goals of the present study are: a) the influence of neurotensin (NT), corticotropin releasing hormone (CRH) and interleukin-33 (IL-33) in the way with which the human cultured mast cells release substances, when they are cultured in media enhanced or not with interleukin-4 (IL-4). Moreover, b) the influence of the previous mentioned substances and of their combinations in the gene expression, intracellular synthesis and extracellular release of interleukin-31 (IL-31) from the stimulated mast cells when they are cultured in media enhanced or not with IL-4 and are sensitized or not with IgE/anti-IgE. Final goal of the present study was c) the measurement of the levels of NT, CRH and IL-33 at the serum of patients suffering from cutaneous mastocytosis (CM).Cells, subjects and methods: At the present study we used human leukemic mast cells (LAD2). They were donated from Dr. Kirshenbaum from the National Institute of health (NIH, Bethesda, MD, USA) and were obtained from a pa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43585
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43585
ND
43585
Εναλλακτικός τίτλος
Levels of NT, CRH and IL-33 at the serum of patients with cutaneous mastocytosis (CM) and their influence to the activation of the human cultured mast cells
Συγγραφέας
Πετρά, Αναστασία του Ιορδάνης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Α' Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων
Εξεταστική επιτροπή
Σταυρόπουλος Παναγιώτης
Νικολαίδου Ηλέκτρα
Θεοχαρίδης Θεοχάρης
Στρατηγός Αλέξανδρος
Κατούλης Αλέξανδρος
Παπαδαυϊδ Ευαγγελία
Χατζηαγγελάκη Εριφύλη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Μαστοκυττάρωση; Μαστοκύτταρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
180 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)