Διαφάνεια και πράξη σε θεσμούς, πολιτικές, διακυβέρνηση: σχεδιασμός – εφαρμογή - αξιολόγηση

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται νέα εργαλεία και μέθοδοι μέτρησης της θεσμικής διαφάνειας. Το ζητούμενο είναι, να διαπιστωθεί αφενός και να εξασφαλιστεί αφετέρου, η ύπαρξη αναγκαίας βούλησης, μέσα από την ανάλυση των σχεδιασμών, μεθόδων, διαδικασιών και χρησιμοποιούμενων εργαλείων, στις διαδοχικές πολιτικές (χρησιμοποιούνται παραδείγματα για τη διαφάνεια στην Ελλάδα). Έτσι, η παρούσα διατριβή•Αποσαφηνίζει τις σχετικές με τη διαφάνεια έννοιες, ιδίως ως προς την πρακτική σημασία που αποκτούν κατά την εφαρμογή τους στη διακυβέρνηση ή όταν σχετίζονται με αυτήν•Προσδιορίζει τις αρχές και τους κανόνες, τα όρια και τις προϋποθέσεις εφαρμογής•Σχηματοποιεί τις στρατηγικές αντιμετώπισης •Εισάγει για πρώτη φορά μέθοδο και μονάδες μέτρησης για αντικειμενική και όχι κατ’ αντίληψη αξιολόγηση•Εισάγει για πρώτη φορά τις έννοιες του αποτυπώματος διαφάνειας, μίας βαθμονομημένης κλίμακας για τη μέτρησή του και του πιστοποιητικού θεσμικής διαφάνειας. Επίσης, συνεπεία αυτών και την τράπεζα αποτυπωμάτων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study presents new, innovative tools for measuring institutional transparency. The question to be asked is, how to ensure the existence and how to determine the quantity of the necessary institutional will, through the analysis of planning, methods, processes and tools used in policies followed (examples are used from Greece).Thus, the present thesis•Clarifies the relation among transparency and its relative meanings, especially towards their practical meaning and importance at their application in the governance of any kind•Determines the principles and rules that give shape to the limits and conditions of the application tools•Shapes the corruption confrontation strategies •Imports innovative methodology and units of objective measurement and no according to perception evaluation•Imports new transparency evaluation concepts (the footprint, the scale, the certificate) and new transparency data, administration institutions. •Provides examples of applicationOf fundamental significa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44758
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44758
ND
44758
Εναλλακτικός τίτλος
Transparency and action in institutions policies, govermance: planning - implementation - evaluation
Συγγραφέας
Γαλούκας, Στυλιανός (Πατρώνυμο: Φίλιππος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Φλογαΐτης Σπυρίδων
Σιούτη Γλυκερία
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Γεώργιος Δελλής
Αντώνιος Μακρυδηµήτρης
Βασίλειος Κονδύλης
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Διαφάνεια; Πράξη; Δίκαιο; Διαφθορά; Βούληση; Θεσμοί; Πολιτικές; Διακυβέρνηση; Αξιολόγηση; Κλίμακα; Αποτύπωμα; Πιστοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
ix, 166, πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)