Μαστίτιδα σε προβατίνες προκαλούμενη απο Staphylococcus spp.: παρουσίαση νεότερων κλινικών, επιδημιολογικών, διαχειριστικών, μικροβιολογικών και ζωονοτικών δεδομένων και αξιολόγηση ενός καινοτόμου εμβολίου για την πρόληψη της νόσου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποσκοπούσε (α) στη μελέτη της υποκλινικής μαστίτιδας σε εκτροφές προβάτων στην Ελλάδα, ειδικότερα στη διερεύνηση του ποσοστού προσβολής στις προβατίνες, στην ταυτοποίηση των αιτιολογικών παραγόντων, στη συστηματική εξέταση στελεχών σταφυλοκόκκων από περιστατικά της νόσου, στην αξιολόγηση της ανοσολογικής ανταπόκρισης στις σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις του μαστικού αδένα και στην ανάλυση παραγόντων προδιάθεσης για την υποκλινική μαστίτιδα, (β) στη μελέτη της υποκλινικής μαστίτιδας από στελέχη σταφυλοκόκκων που σχημάτιζαν βιομεμβράνες, ειδικότερα στη διερεύνηση του ποσοστού προσβολής στις προβατίνες και στην ανάλυση παραγόντων προδιάθεσης για τη συγκεκριμένη λοίμωξη, (γ) στη μελέτη του πιθανού ρόλου των περιβαλλοντικών παραγόντων στην εκδήλωση της μαστίτιδας, ειδικότερα στην αξιολόγηση της συσχέτισης του ποσοστού προσβολής της υποκλινικής μαστίτιδας με περιβαλλοντικούς (κλιματολογικούς και τοπογραφικούς) παράγοντες και στην ταυτοποίηση περιοχών όπου υπάρχει αυξημένος κίνδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Specific objectives of the present thesis were as follows: (i) the study of subclinical mastitis in ewes in sheep flocks in Greece, specifically to investigate prevalence of subclinical mastitis, to identify aetiological agents involved, to evaluate in depth staphylococcal isolates recovered, to assess the immunological response in staphylococcal mammary infections and to study factors potentially predisposing ewes to subclinical mastitis, (ii) the investigation of subclinical mastitis caused by biofilm-forming staphylococci, specifically to investigate prevalence of the infection and to identify potential risk factors for this condition, (iii) the detailed assessement of the possible role of environmental factors in development of mastitis, specifically to associate the prevalence of subclinical mastitis with environmental (climatic and topographic) factors and to identify regions potentially of high risk for increased frequency of subclinical mastitis and (iv) the evaluation of a vac ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45936
ND
45936
Εναλλακτικός τίτλος
Mastitis in ewes associated with Staphylococcus spp.: new clinical, epidemiological, management, microbiological and zoonotic findings and evaluation of a novel vaccine against the disease
Συγγραφέας
Βασιλείου, Ναταλία Χρήστος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Φθενάκης Γεώργιος
Μαυρογιάννη Βασιλική
Πετεινάκη Ευθυμία
Αμοιρίδης Γεώργιος
Γκουλέτσου Παγώνα
Μπιλλίνης Χαράλαμπος
Caropreze Mariangela
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μαστίτιδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
238 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.