Η έμμονη παρενοχλητική παρακολούθηση - stalking - στον εμπειρικό και τον επιγραμμικό κόσμο: εγκληματολογικός φαινότυπος και ποινικοδογματική ερμηνευτική θεμελίωση στην γκρίζα ζώνη του Ποινικού Δικαίου και της Αντεγκληματικής Πολιτικής

Περίληψη

Η διατριβή πραγματεύεται τη συμπεριφορά της «έμμονης παρενοχλητικής παρακολούθησης» (“stalking”), παραδοσιακής και επιγραμμικής, η οποία, καίτοι επείσακτη ως προβληματική για την ελληνική θεωρία και terra incognita μέχρι προσφάτως –ως ad hoc αδίκημα– για την εγχώρια νομοθεσία, δεν είναι ως οντολογικό ζήτημα νεοφανές ούτε ανοίκειο στην ελληνική πραγματικότητα. Από συστηματική άποψη, η ύλη της διατριβής, διαρθρώνεται σε επτά μέρη, τα οποία δομούνται σε δεκατέσσερα κεφάλαια, με περαιτέρω υποενότητες και διάκριση του θεωρητικού, νομοθετικού και νομολογιακού μέρους από το καθαρά ερευνητικό σε εγχώριο επίπεδο. Η διάρθρωση του corpus της διατριβής, υπό ένα γενικότερο πρίσμα, κινείται κατ’ αρχάς, γύρω από πέντε βασικούς πυλώνες: i. γλωσσολογική προσέγγιση, θεωρητική σύλληψη, οντολογική διάσταση, ιστορική αναδρομή (Μέρη Α΄, Γ΄ και Δ΄)· ii. ποινικοδογματική θεμελίωση (Μέρος Β΄)· iii. πρακτική προσέγγιση μέσω νομοθετικής και νομολογιακής αντιμετώπισης, ήτοι εντοπισμός και καταγραφή αφενός των σχε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present thesis is the obsessive behaviour of stalking, both in its traditional as well as its virtual expression. Interestingly, it has been introduced to Greek theory as a problematic issue of foreign origin and until recently it was something of a terra incognita for domestic legislation, as an ad hoc crime. From an ontological point of view, however, it is an issue that is neither new nor unheard of, in everyday life. From a systematic point of view, the subject-matter of the present thesis is structured in seven parts, laid out in fourteen chapters, featuring further subsections and distinguishing the theoretical, legislative and case-law part from the section that is dedicated to research on a domestic level. The structure of the corpus of the thesis generally and primarily revolves around five main pillars: i. Linguistic approach, theoretical perception, ontological aspect, historical background (Parts Α΄, C΄ and D΄)· ii. Criminal-dogmatic substantiation (Part ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43271
ND
43271
Εναλλακτικός τίτλος
Stalking in the real and the virtual world: criminological phenotype and penal - dogmatic interpretative evaluation, within the grey area of Criminal Law and Criminal Policy
Συγγραφέας
Κατσογιάννου, Μαριλένα Ιωάννης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Ποινικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Νέστωρ Κουράκης Καθηγητής
Λεωνίδας Κοτσαλής Καθηγητής
Ευστράτιος Παπαθανασόπουλος Λέκτωρ
Χρίστος Μυλωνόπουλος Καθηγητής
Μαρία Κρανιδιώτη Επίκουρη Καθηγήτρια
Αγλαΐα Λιούρδη Επίκουρη Καθηγήτρια
Αλέξανδρος Δημάκης Επίκουρος Καθηγητής
Αθανασία Διονυσοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια
Ιωάννης Ανδρουλάκης Επίκουρος Καθηγητής
Γεώργιος Γιαννούλης Επίκουρος Καθηγητής
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
stalking; cyberstalking; έμμονη παρενοχλητική παρακολούθηση; ά. 333 εδ. β΄ Π.Κ.; Απειλή; «αρχή της προσβολής» (“offence principle”); «αρχή της βλάβης» (“harm principle”); Σύμβαση Κωνσταντινούπολης; τυπολογικές ταξινομήσεις του stalking; ψυχική εντροπία; «τραυματικό σύνδρομο stalking» [“Stalking Trauma Syndrome (STS)”]; θεωρία «ψυχονοητικής κάθεξης»; Κοινωνιολογία Παρακολούθησης; «διαπροσωπικός πανοπτισμός»; εικονική Εγκληματολογία; ηλεκτρονική Θυματολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. ( 840 ; 365 σ.), πιν., σχημ., γραφ.