Πολυτροπικός εγγραμματισμός στο μάθημα της ιστορίας της Δ’ τάξης του δημοτικού σχολείου

Περίληψη

Η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος της Ιστορίας μέσα από το πρίσμα του πολυτροπικού Εγγραμματισμού στη θεωρία και τη διδακτική πράξη στηνΤετάρτη τάξης του ελληνικού Δημοτικού Σχολείου. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύονται οι βασικές αρχές, του πολυτροπικού Εγγραμματισμού που συνδέονται άμεσα με την παιδαγωγική διάσταση και η χρήση του ως αναλυτικό εργαλείο στην έρευνα του δεύτερου μέρους της διατριβής. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής αποτελείται από δύο συμπληρωματικές υπο-μελέτες: α) μια πολυεπίπεδη ανάλυση περιεχομένου εκπαιδευτικού υλικού της πέμπτης ενότητας του βιβλίου Ιστορίας σύμφωνα με τις αρχές της πολυτροπικής ανάλυσης και β) μια πολυτροπική ανάλυση της διδασκαλίας 10 εκπαιδευτικών δύο συνεχόμενων ενοτήτων του βιβλίου της Ιστορίας της Δ τάξης μέσω κλείδας παρατήρησης. Αυτό γίνεται προκειμένου να διερευνηθούν οι παιδαγωγικές δυνατότητες και η εφαρμογή των αρχών του πολυτροπικού Εγγραμματισμού σε συνδυασμό με τα συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research focuses on the analysis of the teaching of the course of History through the prism of multimodal literacy in theory and practice as an example of having the course of history the Fourth of Greek Primary School. In the first part of the paper analyzes the basic principles of multimodal literacy that is directly linked to the pedagogical dimension and its use as an analytical tool in the second- research part of the thesis. In the second part of the thesis two complementary sub-studies are made: a) a multimodal content analysis (text- image) of the fifth section of the History textbook is made in accordance with the criteria and the principles of multimodal analysis and b) a multimodal analysis of the teaching of 10 teachers in the 5th section of the History textbook of the Fourth Grade is made through key observation. This is made in order to explore the pedagogical potential and the application of the principles of multimodal literacy education in conjunction with the con ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42874
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42874
ND
42874
Εναλλακτικός τίτλος
Multimodal literacy in history course in the fourth grade of primary school
Συγγραφέας
Ποταμιάς, Γεώργιος του Ηλίας
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Βρεττός Ιωάννης
Ματσαγγούρας Ηλίας
Παρασκευά Φωτεινή
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Μπαμπάλης Θωμάς
Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυτροπικότητα; Ιστορία; Εκπαίδευση; Παιδαγωγική; Οπτικός εγραμματισμός; Πολυτροπικός εγγραμματισμός; Επικοινωνία; Διδακτική της ιστορίας; Πολυτροπική ανάλυση; Ανάλυση περιεχομένου; Πολυεπίπεδη ανάλυση; Ενταξιμότητα; Αποτελεσματική επικοινωνία; Αποτελεσματική διδασκαλία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
518 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)