Υποδοχείς τύπου Toll (Toll-like receptors) και χρόνια νεφρική νόσος

Περίληψη

Η φλεγμονή παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ). Η διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝ) παρόλο που θεωρούταν μια μη ανοσολογική ασθένεια, νέα στοιχεία δείχνουν ότι φλεγμονώδεις και ανοσολογικοί μηχανισμοί πιθανά παίζουν ρόλο στην παθογένεση και την εξέλιξη της νόσου. Οι υποδοχείς τύπου Toll (TLRs) είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες που κατέχουν ηγετικό ρόλο στην επαγωγή της φυσικής ανοσίας έναντι μικροβιακών παθογόνων, μέσω της επαγωγής προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, οδηγώντας σε συστημική φλεγμονή στον ξενιστή. Συμμετέχουν επίσης σε μη μολυσματικές φλεγμονώδεις καταστάσεις, μέσω της ενεργοποίησης μορίων μη-μικροβιακής προέλευσης. Ασθενείς και μέθοδοι: 85 μη αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 1-4 διαιρέθηκαν σε δύο ομάδες: 55 με ΧΝΝ (ομάδα 1) και 30 με ΔΝ (ομάδα 2), συγκρίθηκαν με 36 υγιή άτομα. Μετρήσαμε: α) η έκφραση των TLR2 και TLR4 σε μονοκύτταρα περιφερικού αίματος μέσω κυτταρομετρίας ροής β) η ενδοκυττάρια έκφραση των ιντερλευκινών IL-1β και IL-6 πριν και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Inflammation plays an important role in the pathogenesis of chronic kidney disease (CKD).Diabetic nephropathy (DN), although considered a non-immunological disease, new evidencesuggests that inflammatory and immunological mechanisms probably play a role in thepathogenesis and progression of the disease. Toll-like receptors (TLRs) are transmembraneproteins that possess a leading role in the induction of innate immunity against microbialpathogens through induction of proinflammatory cytokine, leading to systemic inflammationin the host. They are also involved in non-infectious inflammatory conditions, throughactivation of non-microbial molecules.Patients and methods: 85 non-dialysis CKD patients of stage 1-4 were divided into twogroups: 55 patients with CKD (group 1) and 30 with DN (group 2) were compared with 36healthy subjects (controls). We measured: a) the expression of TLR2 and TLR4 on peripheralblood monocytes through flow cytometry, b) the expression of intracellular interleukines ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42388
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42388
ND
42388
Εναλλακτικός τίτλος
Toll- like receptors and chronic kidney disease
Συγγραφέας
Ζήκου, Ξανθή (Πατρώνυμο: Θωμάς)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Νεφρολογική
Εξεταστική επιτροπή
Σιαμόπουλος Κωνσταντίνος
Τσελέπης Αλέξανδρος
Βούλγαρη Παρασκευή
Μπαϊρακτάρη Ελένη
Τατσιώνη Αθηνά
Τίγκας Στυλιανός
Ντουνούση Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Χρόνια νεφρική νόσος; Διαβητική νεφροπάθεια; Κυτοκίνες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
121 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)