Η συμβολή της πρακτικής άσκησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η σύνδεσή της με την αγορά εργασίας: μία αξιολογική μελέτη περίπτωσης στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της αξιολόγησης των ενσωματωμένων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στα Προγράμματα Σπουδών των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διερευνά τη συμβολή της πρακτικής άσκησης αφενός στην ολοκλήρωση των σπουδών και αφετέρου στην ομαλότερη μετάβαση των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. Αντλεί την ερευνητική μεθοδολογία της από το ποιοτικό «παράδειγμα» στην εκπαιδευτική έρευνα, την μελέτη περίπτωσης (case study) και πιο συγκεκριμένα την αξιολογική μελέτη περίπτωσης (evaluative case study), την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και την φαινομενολογική προσέγγιση. Σκοπός της έρευνας είναι, με τη χρήση ποιοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας, η αξιολόγηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στην κατεύθυνση Συνεχούς Κατεύθυνσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012, με στόχο την κατανόηση και περιγραφή του «φαινομένου» από την πλευρά τω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis falls into the scientific area of the evaluation of integrated work-based learning programs in the curricula of higher education institutions, as well as explores the contribution of internships both to the completion of tertiary education and to an easier transition of tertiary education graduates to the labor market. It draws on the research methodology of the quality “paradigm” in educational research, the case study and, more specifically, the evaluative case study, qualitative content analysis and the phenomenological approach. Utilizing qualitative research methodology, this research aims at the evaluation of the practicum placement program in the major of Continuous Education at the Department of Educational and Social Policy at the University of Macedonia, during the academic years 2010-2011 and 2011-2012. The research aspires to understanding and describing the “phenomenon” on the part of those involved in it, namely: a) the Students, b) the Organizers: Supervisors ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41623
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41623
ND
41623
Εναλλακτικός τίτλος
The contribution of work-based learning programs in higher education and their connection with the labor market: one evaluative case study in the field of adult education
Συγγραφέας
Παμπούρη, Αναστασία (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας . Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Σιπητάνου Αθηνά
Μπίκος Κωνσταντίνος
Λιάμπας Αναστάσιος
Παπαπανάγος Χάρρυ
Αγαλιώτης Ιωάννης
Παπαβασιλείου Ιωάννα
Συριοπούλου - Δελλή Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μετάβαση; Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση; Απασχολησιμότητα; Μοντέλο αξιολόγησης CIPP; Χαρακτηριστικά προσωπικότητας; Εκπαίδευση ενηλίκων; Συμβουλευτική; Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
410 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)