Οριοθέτηση των περιεχομένων διδασκαλίας/εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας ειδικότητας (français langue de spécialité) στην εκπαίδευση των αιισθητικών

Περίληψη

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (FRANÇAIS LANGUE DE SPECIALITE) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝΟ σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής επικεντρώνεται στις προτάσεις που αφορούν την οριοθέτηση των περιεχομένων διδασκαλίας/εκμάθησης της γλώσσας ειδικότητας αποκλειστικά για το ειδικό κοινό των αισθητικών. Η παρούσα προσπάθεια συνιστά μία συνθετική διαδικασία που αξιοποιεί τρία είδη δεδομένων. Πρώτον, επιχειρείται η διασύνδεση του κόσμου της εργασίας (εταιρείες )με την επαγγελματική εκπαίδευση στη Γαλλία. Αυτός ο θεσμός διαθέτει εργαλεία( πλαίσια αναφοράς )που προβάλλουν την (τις) τελική (ες) ικανότητα (ες) του κάθε επαγγέλματος. Επομένως ο δημιουργός των εξειδικευμένων περιεχομένων για την αισθητική θα πρέπει να στηριχθεί στο πλαίσιο αναφοράς ( στα πλαίσια αναφοράς) προς όφελος της οριοθέτησης που έχει προγραμματίσει. Δεύτερον, ως εκπαιδευτικός οφείλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Content definition in regard to Teaching/Learning French for specific purposes (FLS) at Beauticians' training courses.The objective of this thesis focuses on suggestions concerning the definition of the contents in regard to teaching /learnimg a language for specific purposes (ad hoc) for the particular field of beauticians.This attempt lies on a complex approach in an effort to make use of three sorts of data. Firstly, one issue explored is the interrelation of the professional world (companies) with vocational training in France. The latter has the tools (referential tools) that highlight each profession's specific learning outcome/ outcomes. Thus, the designer of the contents specific to beauticians should be based on the frame of reference instead of the definition of contents that was condisered at the beginning. The second step shall be for teachers to mobilize their own experience into the specific language. In order to do so, abrief history check in regard to the progressi ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

RESUMEDélimiter les contenus d’enseignement/apprentissage du FLS(français langue de spécialité) en formation d’esthéticien(ne)Le but de présente thèse focalise sur des propositions concernant la délimitation des contenus d’enseignement/apprentissage de langue de spécialité ad hoc pour le public spécifique des esthéticiens(ne)s. Cet effort consiste à une démarche synthétique qui essaye d’exploiter trois sortes de données. Premièrement, il est question de l’interrelation du monde du travail (entreprises) à la formation professionnelle en France. Cette instance dispose des outils (référentiels) qui mettent en relief la compétence terminale/ les compétences terminales de chaque profession. Ainsi, est –il question pour le concepteur des contenus spécifiques en esthétique de prendre appui sur le/le(s) référentiel(s) au profit de la délimitation envisagée. Dans un second temps, l’enseignant doit mobiliser son expé ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41403
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41403
ND
41403
Εναλλακτικός τίτλος
Content definition in regard to teaching/ learning french for specific purposes (FLS) at beauticians' training courses
Délimiter les contenus d’enseignement /apprentissage du FLS (français langue de spécialité) en formation d’esthéticien(ne)
Συγγραφέας
Παπανικολάου-Γρίβα, Παρασκευή του Νικόλαος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Γαλλικής Γλώσσας - Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πρόσκολλη Αργυρώ
Αναστασιάδη Μαρία-Χριστίνα
Μουστάκη Αργυρώ
Καλλιαμπέτσου Πηνελόπη
Πατέλη Μαρία
Κιγιτσιόγλου Αικατερίνη
Δογορίτη Ελευθερία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Γλώσσα ειδικότητας (ορολογία); Γλωσσικές ικανότητες; Οριοθέτηση των περιεχομένων διδασκαλίας/ εκμάθησης; Επαγγελματική εκπαίδευση; Αισθητικός; Πλαίσιο αναφοράς; Εταιρεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
400 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)