Προγνωστική αξία της αρτηριακής πίεσης και των μεταβολών της στην αλλαγή υψομέτρου ανάλογα με τον τόπο μόνιμης διαμονής

Περίληψη

Παρακολουθήθηκαν 635 άτομα (100 Αθηναίοι, 232 ορεινοί, 303 πεδινοί) επί 14χρόνια με σκοπό τη μελέτη της προγνωστικής αξίας της ύπαρξης ή μη υπέρτασης σεσχέση με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την ηλικία ως προς την επιβίωση, την εμ-φάνιση μειζόνων επιπλοκών, την ανάπτυξη αρτηριακής υπέρτασης. Επίσης παρα-κολουθήθηκαν 163 απ’ αυτά τα άτομα ως προς τη μεταβολή της αρτηριακής τουςπίεσης κατά τη μετακίνησή τους μεταξύ περιοχών με υψομετρική διαφορά κατάμέσο όρο 800 μέτρων, με σκοπό τη μελέτη της προγνωστικής αξίας της αρτηριακήςπίεσης και των μεταβολών της με την αλλαγή υψόμετρου ως προς την επιβίωση,την εμφάνιση μειζόνων επιπλοκών, την ανάπτυξη αρτηριακής υπέρτασης. Επιπλέονμελετήθηκε η εμφάνιση ή μη μικρολευκωματινουρίας και ο δείκτης κνήμης-βραχί-ονα στην πορεία των 14 ετών. H επίδραση του υψόμετρου (~ 800 m) στην αρτηριακή πίεση είναι σημαντικήγια τις πρώτες ημέρες έκθεσης των ανθρώπων σ΄αυτό, ανεξάρτητα από την ύπαρ-ξη ή μη υπέρτασης, την ηλικία ή τον τόπο καταγωγής. Παρατηρήθηκε αύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Followed 635 subjects (100 Athenians, 232 highlanders and midland 303) for14 years to study the prognostic value of the existence or not of hypertension inrelation to the place of residence and age on survival, occurrence of major com-plications,development of hypertension. Also followed 163 of these individualson the change in their blood pressure when moving between areas with elevationaveraging 800 meters, in order to study the prognostic value of blood pressurechanges with the altitude changes as for survival, the occurrence of majorcomplications, development of hypertension. Moreover, studied the occurrenceor non microalbuminuria and ankle-brachial index in the course of 14 years. The effect of altitude (~ 800 m) in blood pressure is important for the earlydays of human exposure to it, regardless of the presence or absence of arterialhypertension, age or place of origin. Observed an increase in systolic blood pressure by 30% and diastolic by 40% the first day, with a gradual dec ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40722
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40722
ND
40722
Εναλλακτικός τίτλος
Prognostic value of blood pressure and changes to altitude change depending on the place of permanent residence
Συγγραφέας
Λαγατούρας, Δημήτριος του Παύλος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Α' Καρδιολογική Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών
Εξεταστική επιτροπή
Στεφανάδης Χριστόδουλος
Τούτουζας Παύλος
Πίτσαβος Χρήστος
Τούσουλης Δημήτριος
Καστελλάνος Σταμάτιος
Ζακόπουλος Νικόλαος
Τσιούφης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Προγνωστική αξία; Μεταβολή αρτηριακής πίεσης; Υψόμετρο; Μόνιμη κατοικία; Μικρολευκωματινουρία; Δείκτης κνήμης-βραχίονα (ABI)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
104 σ., εικ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)