Η επίδραση των ενώσεων ασκορβικού οξέος, μελατονίνης, πυριτίου, ρεσβερατρόλης και α-τοκοφερόλης στην αντοχή στην αλατότητα των εσπεριδοειδών (Citrus sp.)

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης ασκορβικού οξέος, µελατονίνης,πυριτίου, ρεσβερατρόλης και α-τοκοφερόλης στην αντοχή στην αλατότητα των εσπεριδοειδών.∆ιαπιστώθηκε ότι το Citrumelo ήταν καταλληλότερο υποκείµενο από τη νεραντζιά για φυτάµανταρινιάς ‘Nova’ που αναπτύσσονταν υπό 80 mM NaCl αφού διατήρησε τα τοξικά ιόντα στιςρίζες και τα ξηρά βάρη των ιστών του αµετάβλητα ενώ παρουσίασε καλύτερη θρεπτική κατάσταση.Οι µεταβολές των δράσεων της υπεροξειδάσης (POD), σουπεροξειδικής δισµουτάσης (SOD) καιιδιαίτερα της πολυφαινολικής οξειδάσης (PPO) ήταν συγκεκριµένες ανά ιστό. Η προσθήκη 0,50mΜ Si στο αλατούχο διάλυµα παρόλο που αύξησε το ξηρό βάρος των ριζών του Citrumelo και τηνσυγκέντρωση φαινολών στα φύλλα µανταρινιάς, ανεξαρτήτως υποκειµένου, προώθησε τηνσυσσώρευση των τοξικών ιόντων και δεν αποκατέστησε τις βλάβες από NaCl σε φωτοσυνθετικόρυθµό, συγκέντρωση χλωροφύλλης, υδατανθράκων και προλίνης σε φύλλα και ρίζες,υποδεικνύοντας ότι το Si δεν είχε θετική επίδραση στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present study was to investigate the effect of ascorbic acid, melatonin, silicon,resveratrol and a-tocopherol on salt adaptation of Citrus plants. It appears that Citrumelo was amore adaptable rootstock than Sour Orange for ‘Nova’ mandarin plants grown under 80 mM NaClas evidenced by the distribution of toxic ions (retain them in roots), growth reduction and betternutrient status. Enzymatic antioxidants were modified in a tissue-specific manner in grafted plantsexposed to salinity treatments as illustrated by the changes in peroxidase (POD), superoxidedismutase (SOD) and particularly, polyphenol oxidase (PPO) activities. Although siliconsupplementation (0.50 mΜ Si) into the saline medium increased the dry weight of Citrumelo rootsand phenols accumulation in mandarin leaves irrespective of the rootstock, promoted theaccumulation of toxic ions whereas it did not modified the NaCl-derived damages onphotosynthetic rate, chlorophyll degradation, carbohydrates and proline leve ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40623
ND
40623
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of ascorbic acid, melatonin, silicon, resveratrol and α-tocopherol in salt tolerance of Citrus sp.
Συγγραφέας
Κωστοπούλου, Ζαχαρούλα Λάμπρος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου
Εξεταστική επιτροπή
Θεριός Ιωάννης
Δημάση-Θεριού Κορτέσσα
Μολασιώτης Αθανάσιος
Χατζησαββίδης Χρήστος
Σωτηρόπουλος Θωμάς
Νικολάου Νικόλαος
Τσουβαλτζής Παύλος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Αλατότητα; Αντιοξειδωτικές ενώσεις; Εσπεριδοειδή; Πυρίτιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
232 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.