Μια προσέγγιση στην πρακτική και εκπαίδευση της τοπογραφίας βασισμένη στην αξιοποίηση εθελοντικά διαμοιραζόμενων μετρητικών δεδομένων

Περίληψη

Οι τοπογραφικές παρατηρήσεις αποτελούν πρωτογενή πηγή πληροφορίας κάθε χωρικής μελέτης απαιτήσεων υψηλής ακριβείας, ενώ επιπλέον έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποίακαθιστούν μοναδικό το κάθε σύνολο δεδομένων που προκύπτει από μετρήσεις πεδίου. H σπουδαιότητα της πρωτογενούς μετρητικής πληροφορίας θεμελιώνει την ανάγκη διερεύνησης και ανάπτυξης ενός νέου πλαισίου διαχείρισης, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης των τοπογραφικών μετρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την προδιαγραφή, πρότυπη υλοποίηση και αξιολόγηση μιας νέας προσέγγισης στον τρόπο διαχείρησης αλλά και αξιοποίησης των τοπογραφικών παρατηρήσεων, περιγράφοντας ένα κεντρικό σύστημα στο οποίο αποθηκεύονται οι πρωτογενείς μετρήσεις και παραμένουν διαθέσιμες και αξιοποιήσιμες για μελλοντική χρήση. Στο πλαίσιο αυτό, η διατριβή καταπιάστηκε με ζητήματα προτυποποίησης των παρατηρούμενων μεγεθών κατά τα διεθνή πρότυπα και ανέπτυξε ένα μοντέλο παρατηρήσεων το οποίο και εφάρμοσε στις διάφορες μελέτες π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Volunteered Geographic Information (VGI) has enabled many innovative applications in various scientific fields. This paper introduces a new framework called "Collaborative Cloud-Based Land Surveying - CCLS" that uses VGI principles for data sharing among surveyor engineers to boost the productivity and improve the quality of their applications. A cloud-based spatio-temporal data repository is presented, aiming to facilitate the sharing of VGI among surveyor engineers. In this context, an OGC compatible, aligned to ‘Observation and Measurements’ standard, model for land surveying observations has been developed and discussed. Additionally, a fully-functional distributed software application has been developed and used to apply CCLS in a large-scale land surveying project, which involves the mapping of the historic centre of Athens. Results from the data analysis of hundreds of measurements indicate a substantial (30% to 60%) error reduction and also a significant productivity raise (~22 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40452
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40452
ND
40452
Εναλλακτικός τίτλος
Collaborative cloud land surveying: a VGI-based approach to practice an education in surveying engineering
Συγγραφέας
Σοφός, Ιωάννης του Δημήτριος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Βεσκούκης Βασίλειος
Τσακίρη Μαρία
Κάβουρας Μαρίνος
Μπούτουρα Χριστίνα
Πανταζής Γεώργιος
Γκίκας Βασίλειος
Δουλάμης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Τοπογραφία; Μέτρηση; Παρατήρηση; Τυποποίηση; Εκπαίδευση; Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 121 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)