Συμβολή στην εκτίμηση - αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα τεχνικά έργα με τη χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.)

Περίληψη

Το ενδιαφέρον για τις συνεχώς αυξανόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις αδυναμίες των υπαρχουσών μεθόδων εκτίμησης για τη συνολική διαχείριση των επιπτώσεων, αποτέλεσαν το έναυσμα για την αναζήτηση ανάπτυξης ενός νέου τρόπου προσέγγισης στην εκτίμηση των επιπτώσεων. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε είναι πληρέστερη και παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης προσέγγισης σχεδιασμού και εκτίμησης των επιπτώσεων που προκαλούνται από την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων. Συγκεκριμένα, προτείνεται μια αντικειμενικότερη βαθμονόμηση που βασίζεται στη χρήση κριτηρίων εκτίμησης και υπολογιζόμενων συντελεστών βαρύτητας μέσω της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (Α.Ι.Δ.). Για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής εκτίμησης των επιπτώσεων σε διαφορετικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες προτείνεται η χρήση εξίσωσης εκτίμησης επιπτώσεων και αντίστοιχη κλίμακα τιμών. Η νέα αυτή μέθοδος εκτίμησης δίνει τη δυνατότητα ανάθεσης των τιμών εκτίμησης των επιπτώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές δραστηριοτήτων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The interest for the increasing environmental impacts and the disadvantages of the existing assessment methodologies for the impact manipulation were the reasons to study for development of new approach in impact evaluation and assessment. The proposed methodology offers a more complete approach at planning and evaluating impacts derived from the construction and operation of technical projects, especially before the construction phase. A more objective impact ranking has been developed using criteria and calculated priorities via Analytical Hierarchy Process (A.H.P.). An equation for calculating the total value of impacts at different factors has been issued as long as the corresponding scale. This new evaluation technique gives the opportunity to assign the impact assessed values to specific activity regions of the technical project. For the plotting process of the expected impacts, the use of Geographical Information Systems (G.I.S.) has been proposed. With all the environmental dat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19925
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19925
ND
19925
Εναλλακτικός τίτλος
Contribution in assessment and evaluation of environmental impacts at technical projects with the use of geographical information systems (G.I.S.)
Συγγραφέας
Κουτσός, Θωμάς (Πατρώνυμο: Μιχάλης)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δημόπουλος Γεώργιος
Αστάρας Θεόδωρος
Χρηστάρας Βασίλειος
Σούλιος Γεώργιος
Τσιούρης Σωτήριος
Βαφειάδης Μάριος
Μαμώλος Ανδρέας
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Εκτίμηση επιπτώσεων; Βαθμονόμηση επιπτώσεων; Τεχνικά έργα; Αναλυτική ιεραρχική μεθοδολογία; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
286 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)