Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες των αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης με χρήση γεωπληροφορικής και προσομοίωση εναλλακτικών σεναρίων

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι να διερευνήσει να αποτυπώσει και να κατανοήσει το σύστημα αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης σε διάφορες κλίμακες αποκωδικοποιώντας τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτό. Περιγράφεται ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο i) λαμβάνει υπόψη τις πολλαπλές κλίμακες που εμπλέκονται στο σύστημα αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης, ii) παρέχει πληροφορίες σε πολύ υψηλή θεματική ανάλυση, iii) ανιχνεύει τις αλλαγές κάλυψης/χρήσης γης σε χρονική ανάλυση που επιτρέπει την ταυτοποίηση άνισων αλλαγών κατά την περίοδο μελέτης, iv) λαμβάνει υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων αλλαγών κάλυψης/χρήσης, και ν) παρέχει αποτελέσματα που υπόκεινται σε ανάλυση ευαισθησίας.Η ολοκληρωμένη προσέγγιση περιλαμβάνει, ημι-αυτόματη ταξινόμηση κάλυψη χρήσης γης σε πολύ υψηλή θεματική ανάλυση. Η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των διαχρονικών αλλαγών επιτρέπει την γεωγραφική και χρονική αποτύπωση τους και εν συνεχεία στην συσχέτισή τους με παράγοντες υποκίνησης οι οποίοι προέρχονται από πολλαπλές πηγές και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the dissertation is to explore and understand the system of land use/land cover (LULC) changes in multiple scales by decoding the factors that affect it. An integrated methodological framework that i) takes into account the multiple scales involved in the LULC change system, ii) provides information on very high thematic analysis, iii) detects changes in LULC in a sufficient temporal resolution (iv) takes into account a wide range of factors affecting LULC; and (v) provides results that are subject to sensitivity analysis, is described.The integrated approach involves semi-automated training for LULC classification and very high thematic resolution. The first step is to detect and quantify the historical LULC changes employing satellite data and geoinformatics. The changes are mapped and quantified using cross classification techniques. Next, the changes are combined with various spatial determinants derived for multiple sources and expressed in multiple scales, in order to ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43166
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43166
ND
43166
Εναλλακτικός τίτλος
Multi-scale modelling of land cover/land use (LCLU) change with geoinformatics and scenario-based simulations
Συγγραφέας
Γουναρίδης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουκούλας Σωτήριος
Μπριασούλη Ελένη
Συμεωνάκης Ηλίας
Κίζος Αθανάσιος
Σουλακέλλης Νικόλαος
Γήτας Ιωάννης
Καβρουδάκης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών; Τηλεπισκόπηση; Χρήσεις γης; Μοντελοποίηση; Κάλυψη γης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
190 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)