Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας εκτίμησης διακινδύνευσης σε ναυπηγεία

Περίληψη

Στόχος αυτής της διατριβής είναι η δημιουργία μοντέλου που θα οδηγεί σε μια Ποσοτική Εκτίμηση Επαγγελματικής Διακινδύνευσης (Quantitative Risk Assessment, QRA) εργαζομένων στην ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία με γνώμονα το εργατικό ατύχημα, επιχειρώντας να συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που έχει σημαντικές κοινωνικές αλλά και οικονομικές διαστάσεις. Ακολουθήθηκαν δύο ανεξάρτητοι οδοί που συμπληρώνουν η μία την άλλη.Η πρώτη οδός οδήγησε στην ανάπτυξη ενός Αναλυτικού Μοντέλου, ικανό να περιγράφει τους μηχανισμούς σύνδεσης μεταξύ αιτίου- αιτιατού - συνεπειών εργατικών ατυχημάτων σε ναυπηγικές εργασίες και να οδηγεί υπό προϋποθέσεις σε μια ολοκληρωμένη QRA. Το μοντέλο στηρίχθηκε στον εντοπισμό και στην αξιολόγηση των πηγών κινδύνου, καθώς και άλλων επιβαρυντικών παραγόντων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον ενός ναυπηγείου. Τεχνικές χρήσης επαγωγικών μοντέλων όπως τα δέντρα γεγονότων (Event Tree Analysis, ETA) και τα δέντρα σφαλμάτων (Fault Tree Analysis, FTA) χρησιμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to develop a model that leads to a Professional Quantitative Risk Assessment (QRA), in the shipbuilding and ship repair industry taking account the occupational accident and attempting to help address a problem that has, both, significant social and economic dimensions.Two independent routes that complement each other were followed.The first route led to the development of an analytical model capable of describing the mechanisms of connection between cause, effect and the consequences of accidents in shipbuilding and leading, under conditions, on a comprehensive QRA. The model is based on the identification and the assessment of hazards, as well as, other aggravating factors in a yard work environment. Techniques of inductive models like Event Tree Analysis (ETA) and Fault Tree Analysis (FTA) were used. The inductive models were ultimately linked to an integrated structure "BOW TIE", which clearly shows the relationship of main danger sources and the aggravati ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40000
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40000
ND
40000
Εναλλακτικός τίτλος
Risk assessment methodology development and implementation in shipyards
Συγγραφέας
Φραγκιαδάκης, Νικόλαος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Παπάζογλου Βασίλειος
Σπύρου Κωνσταντίνος
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
Παπανικολάου Απόστολος
Τζαννάτος Ερνέστος-Σπυρίδων
Τσούβαλης Νικόλαος
Ζαραφωνίτης Γεώργιος
Βεντίκος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Εκτίμηση διακινδύνευσης; Επαγγελματικός κίνδυνος; Ναυπηγικές εργασίες; Δέντρα σφαλμάτων; Δέντρα γεγονότων; Προσαρμοστικό νευροασαφές σύστημα συμπερασμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
233 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)