Συμβολή στην ανάλυση υβριδικών αιολικών – αντλησιοταμιευτικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή αναλύονται ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τις επιπτώσεις από την ένταξη υβριδικών αιολικών-αντλησιοταμιευτικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΒΣ) σε μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ). Ουσιαστικά η ανάλυση επικεντρώνεται σε τρία επιμέρους θέματα: α) Διερεύνηση των επιπτώσεων των διαφόρων καταστάσεων λειτουργίας ενός ΥΒΣ στη δυναμική συμπεριφορά του ηλεκτρικού συστήματος ενός ΜΔΝ. β) Προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής διαχείρισης ΜΔΝ με ΥΒΣ, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, καθώς και διερεύνηση των αναμενόμενων ενεργειακών και οικονομικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΥΒΣ. γ) Διερεύνηση θεμάτων βέλτιστης διαστασιολόγησης ΥΒΣ.Αναλυτικότερα, αρχικά παρουσιάζονται τα δυναμικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν για την προσομοίωση της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος ενός ΜΔΝ με ΥΒΣ και εν συνεχεία παρατίθενται και αναλύονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων για πιθανές λειτουργικές καταστάσεις του συστήματος, χωρίς και με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis deals with topics related with the operation of wind-pumped-storage hybrid power stations (HPS) and the repercussions from their introduction in non-interconnected island grids. The analysis focuses on three subjects: a) Investigation of the effect of the various HPS operating modes on the dynamic behavior of the island power system. b) Determination of a suitable operating policy for island systems with HPS, taking into account the existing regulatory framework in Greece. c) Investigation of the optimum sizing of HPS.First, the models developed for the dynamic simulation of an island power system with an indicative HPS are presented. Then results from the analysis of the dynamic behavior of the island system with and without a HPS, for various HPS operating modes, are presented and discussed, to show the effect on system dynamics, identify possible constraints regarding the operation of the HPS and investigate potential solutions.Then, taking into consideration the reg ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28669
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28669
ND
28669
Εναλλακτικός τίτλος
Contribution to analysis of wind-pumped-storage hybrid power stations
Συγγραφέας
Παπαευθυμίου, Στέφανος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος
Εξεταστική επιτροπή
Παπαθανασίου Σταύρος
Κλαδάς Αντώνιος
Μανιάς Στέφανος
Χατζηαργυρίου Νικόλαος
Βουρνάς Κωνσταντίνος
Διαλυνάς Ευάγγελος
Παπαντώνης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας; Αιολική ενέργεια; Αντλησιοταμίευση; Μη διασυνδεδεμένα νησιά; Δυναμική ανάλυση; Μεταβατική συμπεριφορά; Πολιτική διαχείρισης; Βέλτιστη διαστασιολόγηση; Γενετικοί αλγόριθμοι; Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
232 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)