Η γενετικοποίηση της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς: συμβολή στην κριτική εγκληματολογία και την κοινωνιολογία της γενετικής

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη, αποσκοπεί στη σκιαγράφηση της γενετικοποίησης της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, υπό το πρίσμα της κριτικής εγκληματολογίας και της κοινωνιολογίας της γενετικής, ως μία σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Υιοθετώντας θεωρητικά το συγκρουσιακό μοντέλο ανάλυσης, η γενετική προσλαμβάνεται ως κοινωνικό φαινόμενο και κοινωνικo-ιστορικό σύστημα ιδεών, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τις κυρίαρχες αντιλήψεις και συμφέροντα που θα υπερισχύσουν στην εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα και ιστορική περίοδο (κοινωνικά μορφοποιημένο), παρεμβαίνοντας εξουσιαστικά στην κοινωνία, στο άτομο και στις κοινωνικές σχέσεις. Υπό το πρίσμα του έργου του Foucault, το γενετικό σύστημα γνώσης - εξουσίας (απόρροια της επιστημονικής ιατρικής γνώσης), με τη μορφή του λόγου (discourse), αναπαράγει τις κυρίαρχες αξίες και αρχές, κατασκευάζοντας στο πλαίσιο του γενετικού ντετερμινισμού και του αναγωγισμού τα «παρεκκλίνοντα γονίδια» και κατ’ επέκταση τα «υποψήφια εγκληματ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study is to outline the geneticization of deviant behavior, in the light of critical criminology and sociology of genetics, as a modern cross-disciplinary approach in the field of social sciences. Adopting theoretically the conflict model of analysis, genetic is viewed as a social phenomenon and socio - historical system of ideas formed by the dominant perceptions and interests that will predominate in the current social reality and historical period (social formatted), interfering authoritatively in society, the individual and social relations. In the light of Foucault's work, the genetic system of knowledge - power (as a result of the scientific medical knowledge), in the form of discourse, reproduces the dominant values and principles, constructing by the genetic determinism and reductionism the “deviant genes” and therefore the “candidate criminal genes” (after the “born criminal” of Lombroso), reintroducing the ondological reality of crime in the genetic “def ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39511
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39511
ND
39511
Εναλλακτικός τίτλος
The geneticization of deviant behavior: contribution in critical criminology and sociology of genetics
Συγγραφέας
Κουρούτζας, Χρήστος του Κυριάκος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργούλας Ευστράτιος
Ζώρας Κωνσταντίνος
Γρηγορίου Παναγιώτης
Ψημίτης Μιχάλης
Βιδάλη Σοφία
Αρτινοπούλου Βασιλική
Θεμελή Όλγα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνιολογία της γενετικής; Κριτική εγκληματολογία; Κοινωνιολογία του θανάτου; Γενετικοποίηση παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς; Γενετικός ντετερμινισμός; Παθολογικοποίηση – εγκληματοποίηση – ποινικοποίηση ανθρώπινου γονιδιώματος; Κοινωνική κατασκευή εγκλήματος; Παρεκκλίνοντα και εγκληματικά γονίδια; Γενετική δικαιοσύνη; Γενετικές αντεγκληματικές πολιτικές; Βιοηθική; Βιοδίκαιο; Ευγονική; Πολιτικοποιημένα γονίδια; Βιο-καπιταλισμός; Βιο-ιμπεριλιασμός; Βιοδιεκδικήσεις; Βιοεγκληματολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
513 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)