Μελέτη της επίδρασης της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην υγεία: η περίπτωση του Κηφισού ποταμού

Περίληψη

Η περιοχή μελέτης αφορά το βόρειο τμήμα της λεκάνης του Κηφισού ποταμού, ηοποία χαρακτηρίζεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και ένα πυκνό οδικό δίκτυο.Αυτή η έρευνα έχει ως στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεων της ρύπανσης τουπεριβάλλοντος σε υγιή παιδιά ηλικίας 11 και 12 ετών, που ζουν στο βόρειο τμήμα τουΚηφισού ποταμού, μέσω του προσδιορισμού των συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλωνστο τριχωτό της κεφαλής και την εκτίμηση της κατάστασης του ρινικού βλεννογόνου.Εκτιμήθηκαν οι συγκεντρώσεις αρσενικού, καδμίου, υδραργύρου, μολύβδου καινικελίου, τόσο στο νερό του Κηφισού, όσο και στο τριχωτό της κεφαλής των παιδιών.Επίσης, δείγματα ρινικού βλεννογόνου εξετάστηκαν με στόχο τον προσδιορισμό τωνιστοπαθολογικών αλλαγών υγιών παιδιών σε σχέση με τον τόπο κατοικίας τους στολεκανοπέδιο. Τα δεδομένα της λεκάνης απορροής ψηφιοποιήθηκαν και αποθηκεύτηκανσε μια γεωγραφική βάση δεδομένων. Συνολικά καταγράφηκαν 470 βιομηχανίες -βιοτεχνίες στην περιοχή μελέτης.Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα παιδιά που ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study area concerns the north part of the Kifissos River basin which ischaracterized by anthropogenic interventions and a dense road network. This researchevaluates the impact assessment of environmental pollution in children health’s, living atthe north zone of Kifissos River, defining referential values of toxic heavy metals in thescalp hair of children and nasal epithelium condition, aged 11 to 12 years.Concentrations of five toxic metals (arsenic, cadmium, mercury, lead and nickel)were analyzed in water samples from the Kifissos River as well as in the scalp hair ofchildren. Also, nasal biopsies were taken and examinee in order to investigatehystopathological alterations in the nasal mucociliary respiratory epithelium of 49healthy children, in relation to the lodging at the Attica basin. Data on the river basinwere digitized and stored in a G.I.S. database. Overall, some 470 installations of humanactivities were registered in the study area.Statistical differences were observed ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39420
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39420
ND
39420
Εναλλακτικός τίτλος
Impact assessment of environmental pollution in health: the case of Kifissos river
Συγγραφέας
Εβρένογλου, Λευκοθέα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Α' Παθολογικής Ανατομικής
Εξεταστική επιτροπή
Νικολοπούλου-Σταμάτη Πολυξένη
Πατσούρης Ευστράτιος
Λάζαρης Ανδρέας
Τζουμάκα-Μπακούλα Χρυσάνθη
Αγαπητός Εμμανουήλ
Τσελέντης Βασίλειος
Καβαντζάς Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον και υγεία; Περιβαλλοντική έκθεση παιδιών; Ανάλυση τριχωτού κεφαλής; Κηφισός ποταμός; Ρινικός βλεννογόνος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
339 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)