Μεταλλικές και σύνθετες ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις ψευδαργύρου από όξινα θειικά λουτρά

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής μελετήθηκε η καθοδική ηλεκτροαπόθεση μεταλλικού ψευδαργύρου σε ηλεκτρόδια ανοξείδωτου χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα (SS316L), από υδατικά όξινα (pH 2.0–4.5) λουτρά θειικών–χλωροβορικών ιόντων, με εφαρμογή ηλεκτρόλυσης υπό καθεστώς τόσο συνεχούς (DC) όσο και παλμικού ρεύματος σταθερής φοράς (PDC). Μελετήθηκε η επίδραση παραμέτρων της ηλεκτρόλυσης (πυκνότητα ρεύματος, pH ηλεκτρολυτικού λουτρού, συχνότητα εφαρμοζόμενου παλμού και ακολουθία κύκλων φόρτισης–εκφόρτισης) στη δομή στερεάς κατάστασης (μικροδομή και μακροδομή) των παραγόμενων αποθεμάτων. Ο κρυσταλλογραφικός χαρακτηρισμός διενεργήθηκε με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) και περιελάμβανε τη χρήση στατιστικών τεχνικών για τον ποσοτικό προσδιορισμό των προτιμώμενων κρυσταλλογραφικών προσανατολισμών (εκτίμηση σχετικού συντελεστή υφής, RTC). Η μορφολογία των αποθεμάτων μελετήθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) τυπικής και υψηλής ανάλυσης. Μετρήθηκε, επίσης, η επιφανειακή τραχύτητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was to investigate the cathodic electrodeposition of metallic zinc on low–carbon stainless steel (SS316L) electrodes, from aqueous acidic (pH 2.0–4.5) sulphate–chloride–borate baths of zinc(II) ions, under direct current (DC) and pulse direct current (PDC) plating conditions. The effect of electrolysis parameters (i.e., current density, electrolytic bath pH, pulse frequency and duty cycle) on the solid state structure (micro- and macrostructure) of the as-grown deposits was studied. The crystallographic texture of the deposits was identified by means of the Relative Texture Coefficient (RTC) assessed from X–ray diffraction analysis (XRD) data. The surface morphology was examined by typical and/or high resolution scanning electron microscopy (SEM). Mechanical properties of the deposited layers, such as surface roughness and Vickers microhardness, were measured, and their corrosion resistance was evaluated by potentiodynamic measurements and Tafel analysis. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39080
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39080
ND
39080
Εναλλακτικός τίτλος
Zinc and zinc matrix composite electrolytic coatings from acidic sulphate baths
Συγγραφέας
Βασιλακόπουλος, Δημήτριος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Μπουρουσιάν Μιρτάτ
Κόλλια Κωνσταντίνα
Φτίκος Χρήστος
Βασιλείου Παναγιώτα
Μασαβέτας Κυριάκος
Μουτσάτσου-Τσίμα Αγγελική
Τσιβιλής Σωτήριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτροαπόθεση ψευδαργύρου; Παλμικό ρεύμα; Κρυσταλλογραφική υφή; Μορφολογία; Ηλεκτροκρυστάλλωση ψευδαργύρου; Πυρηνογένεση; Κρυσταλλική ανάπτυξη; Χρονοαμπερομετρία; Σύνθετες επικαλύψεις ψευδαργύρου; Ηλεκτρολυτική συναπόθεση; Πολυμερικά σωματίδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 227 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)